Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Kiểm tra lỗi chính tả trong dữ liệu bảng tính

07/11/2013

Sau khi nhập dữ liệu, bạn nên dành thời gian để kiểm tra và sửa. Bạn cần phải xác định một cách trực quan cho mỗi phần dữ liệu xem đã chính xác chưa, nhưng bạn có thể đảm bảo chắc chắn rằng văn bản bảng tính của bạn được viết đúng chính tả bằng cách sử dụng các kiểm tra chính tả Excel. Khi kiểm tra chính tả gặp một từ không nhận ra, nó đánh dấu từ đó và cung cấp các gợi ý đại diện cho dự đoán tốt nhất với những từ chính xác hơn. Sau đó bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp, chọn từ thích hợp từ danh sách các đề xuất, hoặc bỏ qua các lỗi chính tả. Bạn cũng có thể sử dụng công cụ kiểm tra chính tả để thêm từ mới vào từ điển tùy chỉnh để Excel sẽ nhận ra chúng sau này, giúp tiết kiệm thời gian bằng cách không hỏi bạn phải xác định những từ chính xác mỗi khi chúng xuất hiện trong bảng tính.

Nếu không chắc chắn về lựa chọn từ, hoặc nếu sử dụng một từ gần giống nhưng không hoàn toàn đúng với ý nghĩa dự định của bạn, bạn có thể kiểm tra các từ thay thế bằng cách sử dụng Thesaurus. Một số công cụ nghiên cứu khác cũng có sẵn, chẳng hạn như công cụ tìm kiếm Bing và từ điển Microsoft Encarta, mà bạn có thể tham khảo khi bạn tạo các bảng tính. Để hiển thị các công cụ, trên tab Review, trong nhóm Proofing, nhấn Research hiển thị cửa sổ Research.

 

Cuối cùng, nếu muốn dịch một từ  sang ngôn ngữ, bạn có thể làm điều này bằng cách chọn ô chứa giá trị mà bạn muốn dịch, hiển thị các tab Review, sau đó, trong các nhóm Language, nhấn Translate. Cửa sổ Research được mở (hoặc thay đổi nếu nó đã được mở) và hiển thị điều khiển bạn có thể sử dụng để lựa chọn các ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ được dịch.

Các tin khác