Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

06/11/2013

Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access

Khi tiếp tục làm việc với Excel 2013, bạn có thể khám phá ra rằng bạn sử dụng một số lệnh thường xuyên nhiều hơn những lệnh khác. Nếu sổ tính của bạn thường thực hiện thao tác với nguồn dữ liệu bên ngoài, bạn có thể hiển thị tab Data, sau đó trong nhóm Connections, nhấn vào nút Refresh All khác. Bạn có thể đưa các nút lệnh thường sử dụng vào Quick Access Toolbar, nằm ngay phía trên Ribbon ở góc trên bên trái của cửa sổ chương trình Excel.

Để thêm một nút vào Quick Access Toolbar, nhấp vào tab File, và sau đó bấm Option. Trong hộp thoại Excel, hiển thị trang Quick Access Toolbar. Trang tùy chọn có hai khung. Các cửa sổ danh sách bên trái tất cả liệt kê các điều khiển có sẵn trong một thể loại nhất định, và cửa sổ bên phải liệt kê các lệnh hiện hữu trên Quick Access Toolbar. Để thêm một lệnh vào Quick Access Toolbar, hiển thị Trang Customize the Quick Access Toolbar của hộp thoại Options. Sau đó, trong các lệnh chọn từ danh sách, bấm vào thể loại có chứa các điều khiển mà bạn muốn thêm vào. Excel 2013 hiển thị các lệnh có sẵn trong hộp bên dưới Choose Commands From. Nhấn vào điều khiển mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào nút Add.

Bạn có thể thay đổi vị trí của một nút trên Quick Access Toolbar bằng cách nhấn vào tên của nó trong cửa sổ bên phải và sau đó nhấp vào một trong hai nút Move Up hoặc Move Down ở cạnh phải của hộp thoại. Để loại bỏ một nút từ Quick Access Toolbar, kích chuột vào tên của nút trong khung bên phải, và sau đó nhấp vào nút Remove. Khi đã hoàn tất việc thay đổi của bạn, nhấp vào nút OK. Nếu không muốn lưu các thay đổi của bạn, nhấn nút Cancel. Nếu đã lưu các thay đổi, nhưng muốn quay trở lại thiết đặt ban đầu của Quick Access Toolbar, nhấp vào nút Reset và sau đó nhấp vào Reset Only Quick Access Toolbar, theo đó loại bỏ bất kỳ thay đổi bạn thực hiện cho vào Quick Access Toolbar, hoặc Reset All Customizations, theo đó trả lại toàn bộ trạng thái giao diện Ribbon ban đầu của nó.

Hơn nữa bạn cũng có thể lựa chọn có hay không thay đổi Quick Access Toolbar ảnh hưởng đến tất cả các sổ tính hay chỉ có sổ tính đang được kích hoạt. Để điều khiển cách mà Excel áp dụng thay đổi, trong danh sách Customize Quick Access, nhấp hoặc For All Documents để áp dụng các thay đổi cho tất cả sổ tính hoặc For Workbook để áp dụng các thay đổi cho sổ tính đang hoạt động.

Nếu bạn muốn kết xuất các tùy chỉnh của Quick Access Toolbar ra một tệp tin để có thể sử dụng những thay đổi khác cài đặt Excel 2013, bấm vào nút Import / Export và sau đó nhấp vào Export All Customizations. Sử dụng các điều khiển trong hộp thoại mở ra để lưu tệp tin của bạn. Khi đã sẵn sàng để áp dụng tệp được lưu, nhấp vào nút Import / Export, nhấp vào Import Customization File, chọn tệp tin trong hộp thoại File Open, và nhấn Open.

Các tin khác