Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Excel 2013 - Phần 1

06/11/2013

Sử dụng Excel 2013 như nào phụ thuộc vào cách làm việc của bạn và kiểu dữ liệu bạn quản lý. Đội phát triển sản phẩm Excel phỏng vấn khách hàng, quan sát cách tổ chức sử dụng chương trình khác nhau, và thiết lập các giao diện người dùng để người dùng sẽ không cần phải thay đổi giúp làm việc hiệu quả. Nếu bạn muốn thay đổi các cửa sổ chương trình Excel, bao gồm giao diện người dùng, bạn hoàn toàn có thể thực hiện được. Bạn thay đổi cách Excel hiển thị bảng tính của mình; phóng to trên bảng dữ liệu, thêm các lệnh thường xuyên sử dụng vào Quick Access Toolbar, ẩn, hiển thị, và sắp xếp lại các tab của Ribbon và tạo ra các tab tùy chỉnh để tạo các nhóm các lệnh sẵn dùng.

Phóng to trên một bảng tính

Một cách để giúp bạn dễ dàng làm việc với Excel là thay đổi độ phóng của chương trình. Cũng giống như bạn có thể "phóng to" với một máy ảnh để tăng kích thước của một đối tượng trong máy ảnh, bạn có thể sử dụng các chế độ cài đặt để thay đổi kích thước của các đối tượng trong cửa sổ chương trình Excel 2013. Để thực hiện việc này bạn có thể nhấp vào tab View và sau đó, trong nhóm Zoom, nhấn nút Zoom để hiển thị hộp thoại Zoom. Hộp thoại Zoom chứa các chế độ điều khiển có thể sử dụng để lựa chọn một mức độ phóng đại cài sẵn hoặc gõ vào một mức độ phóng đại tùy chỉnh. Bạn cũng có thể sử dụng điều khiển Zoom ở góc dưới bên phải của cửa sổ Excel 2013.

Nhấn vào điều khiển Zoom In để tăng kích thước của các mục trong cửa sổ chương trình bằng 10 phần trăm, trong khi nhấn vào điều khiển Zoom Out làm giảm kích thước của các mục trong cửa sổ chương trình bằng 10 phần trăm. Nếu muốn biết thêm điều khiển mức độ phóng của bạn, bạn có thể sử dụng điều khiển thanh trượt để chọn một mức độ phóng cụ thể hoặc nhấp vào chỉ báo mức độ phóng đại, để chỉ ra tỷ lệ phóng, và sử dụng hộp thoại Zoom để thiết lập một mức độ phóng đại tùy chỉnh.

Nhóm Zoom trên tab View cũng chứa nút Zoom To Selection, trong đó điền vào cửa sổ chương trình với các nội dung của ô bất kỳ được lựa chọn, lên đến mức độ phóng to tối đa của chương trình 400 phần trăm.

Sắp xếp nhiều cửa sổ nhiều sổ tính

Khi làm việc với Excel, có thể bạn sẽ cần phải có nhiều hơn một bảng tính đang mở cùng một lúc. Ví dụ, bạn có thể mở một bảng tính có chứa thông tin liên lạc của khách hàng và sao chép nó vào một bảng tính được sử dụng như là nguồn dữ liệu để gửi thư hàng loạt bạn tạo ra trong Microsoft Word 2013. Khi có nhiều bảng tính mở cùng một lúc, bạn có thể chuyển đổi giữa chúng bằng cách nhấn vào tab View và sau đó, trong các nhóm cửa sổ, nhấn vào nút Switch Windows và nhấn vào tên của tệp tin bạn muốn xem.

Ngoài ra bạn có thể sắp xếp các sổ tính của mình trong cửa sổ Excel để hầu hết các bảng tính hoạt động được thể hiện có thể dễ dàng truy cập. Để làm như vậy, nhấp vào tab View và sau đó, trong các nhóm Windows, nhấp vào nút Arrange All. Sau đó, trong hộp thoại Windows, nhấn Cascade.

 

Sổ tính Excel 2013 có chứa công thức trên một bảng tính dẫn xuất dữ liệu từ trên một bảng tính, có nghĩa là bạn cần phải chuyển đổi giữa hai bảng tính mỗi khi muốn xem cách thay đổi dữ liệu  là kết quả của công thức. Tuy nhiên, một cách dễ dàng hơn để tiếp cận này là hiển thị hai bản sao của cùng một bảng tính cùng một lúc, hiển thị bảng tính có chứa dữ liệu trong cửa sổ ban đầu và hiển thị bảng tính với công thức trong cửa sổ mới. Khi thay đổi dữ liệu trong một trong hai bản sao của bảng tính, Excel cập nhật các bản sao khác. Để hiển thị hai bản sao của cùng một bảng tính, mở bảng tính mong muốn và sau đó, trong nhóm Window trên tab View, bấm vào New Window. Excel sẽ mở ra một bản sao thứ hai của bảng tính. Để hiển thị các sổ tính bên nhau, vào tab View, trong nhóm Windows, bấm Arrange All. Sau đó, trong hộp thoại Arrange Windows, nhấn Vertical và sau đó nhấn OK.

 

 

Nếu tên sổ tính ban đầu là Exception Summary, Excel 2010 sẽ hiển thị tên Exception Summary: 1 trên thanh tiêu đề sổ tính gốc và Exception Summary: 2 trên thanh tiêu đề sổ tính thứ hai.

 

 

Các tin khác