Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - sửa bảng tính (worksheet)

05/11/2013

Sau khi nhập dữ liệu, để dễ tìm, bạn có thể thực hiện các bước khác trong bảng tính giúp dễ dàng làm việc hơn với các dữ liệu. Ví dụ,bạn có thể thay đổi độ rộng của cột hay chiều cao của một dòng trong một bảng tính bằng cách kéo biên phải của cột hoặc biên giới phía dưới của hàng đến vịtrí mong muốn. Tăng độ rộng của một cột hoặc chiều cao của hàng giúp tăng không gian chứa dữ liệu, làm cho dữ liệu của bạn dễ dàng để đọc và làm việc.

Thay đổi chiều rộng cột và chiều cao dòng có thể làm cho nội dung của một bảng tính dễ dàng làm việc hơn, tuy nhiên bạn cũng có thể chèn một hàng hoặc cột giữa các ô có chứa dữ liệu. Bạn thực hiện chèn hàng bằng cách nhấn vào một ô và nhấp vào tab Home trên Ribbon, trong nhóm Cells, bấm Insert, nhấn Insert SheetRows. Excel chèn một dòng vào phía trên của dòng chứa ô đang được chọn. Bạn chèn một cột trong cách tương tự, bằng cách chọn Insert Sheet Columns. Khi thực hiện điều này, Excel chèn một cột bên trái của các ô được chọn.

Khi chèn một hàng, cột, hoặc ô trong một bảng tính đã có định dạng được áp dụng, nút Insert Options xuất hiện. Nhấn vào Insert nút Options sẽ hiển thị một danh sách các lựa chọn mà bạn có thể làm cho khoảng cách chèn hoặc cột sẽ được định dạng. Bảng sau đây tóm tắt tùy chọn:


Format Same As Above

Áp dụng định dạng giống với hàng phía trên của hàng mới được chèn

Format Same As Below

Áp dụng định dạng giống với hàng phía dưới của hàng mới được chèn

Format Same As Left

Áp dụng định dạng giống với cột  bên trái  của cột mới được chèn

Format Same As Right

Áp dụng định dạng giống với cột  bên phải  của cột mới được chèn

Clear Formatting

Áp dụng định dạng mặc định với dòng hoặc cột mới

 

Nếu muốn xóa một hàng hoặc cột, kích chuột phải vào đầu hàng hoặc cột sau đó, trên menu chuột phải xuất hiện, nhấn Delete. Bạn có thể tạm thời ẩn hàng hoặc cột bằng cách chọn những hàng hoặc cột muốn ẩn, sau đó, trên tab Home,trong nhóm Cells, nhấn vào nút Format, chọn vào Hide & Unhide, và sau đó nhấp vào một trong hai lệnh Hide Rows hoặc Hide Columns. Các hàng hoặc cột mà bạn chọn được ẩn, nhưng chúng không bị xóa, vì vậy sẽ được nếu bạn hiển thị ra nếu muốn. Để hiển thị các hàng hoặc cột ẩn, hãy chọn tiêu đề hàng hoặc tiêu đề cột ở hai bên của các hàng hoặc cột bị ẩn. Sau đó, trên tab Home,trong nhóm Cells, nhấp vào nút Format, chọn Hide & Unhide, và sau đó nhấp vào một trong hai dòng UnhideRows hoặc Hide Columns.

Bạn vừa thực hiện chèn các dòng hoặc cột, bạn có thểchèn các ô riêng lẻ vào một bảng tính. Để chèn một ô, kích vào ô đó tại vị trímà bạn muốn các ô mới xuất hiện. Trên tab Home,trong nhóm ô, trong danh sách Insert,kích Insert Cells… để hiển thị hộpthoại Insert. Trong hộp thoại Insert, bạn có thể chọn để thay đổi cácô xung quanh các ô chèn xuống (nếu dữ liệu của bạn được sắp xếp như một cột) hoặcbên phải (nếu dữ liệu của bạn được sắp xếp như một hàng). Khi bạn nhấn OK, các ômới xuất hiện, và các nội dung của các ô bị tác động chuyển xuống dưới hoặcsang phải, phù hợp. Tương tự, nếu bạn muốn xóa các ô, chọn ô, và trên tab Home, trong nhóm Cells, trong danh sách Delete,nhấn Delete Cell... để hiển thị hộp thoại Delete.Hoàn thành hộp thoại với  tùy chọn chophép bạn chọn cách thay đổi vị trí của các ô xung quanh các ô bị xóa.

   

Nếu muốn di chuyển dữ liệu trong một nhóm các ô đến mộtvị trí trong bảng tính, chọn các ô bạn muốn di chuyển và sử dụng con trỏ chuộtđể trỏ đến biên giới của vùng lựa chọn. Khi con trỏ chuyển thành hình mũi tên bốncạnh, bạn có thể kéo các ô được chọn đến vị trí mong muốn trên bảng tính. Nếucác ô đích chứa dữ liệu, Excel sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi bạn có muốn ghi đèlên nội dung các ô đích. Nếu muốn thay thế các giá trị hiện có, nhấp OK. Nếukhông muốn ghi đè lên các giá trị hiện có, nhấp Hủy bỏ và chèn số lượng yêu cầucủa các ô để chứa dữ liệu bạn muốn di chuyển.

 

Các tin khác