Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 1: Xây dựng một sổ tính - Khởi động và thao tác cửa sổ màn hình, tạo sổ tính

05/11/2013

Để khởi động Excel các bước thực hiện như sau:

Bước1: Từ màn hình (cửa sổ) chính của Windows nhấp chuột nút Start ở góc dưới bên trái của thanh taskbar.

Bước 2:  Chọn All Programs, rồi di chuyển chuột sang phải chọn Microsoft Office 2013, sau đó bấm chọn Microsoft Office Excel 2013.

Lưu ý:bạn cũng có thể thực hiện khởi động thông qua việc bấm vào shortcut trên mànhình Desktop hoặc bấm đúp vào một tệp tin Excel có sẵn trên máy tính của bạn

Để thu, phóng màn hình:

Tạo sổ tính (workbook)

Mỗi khi muốn thu thập và lưu trữ dữ liệu mà không liên quan chặt chẽ với bất kỳ dữ liệu hiện có, bạn nên tạo một sổ tính mới. Sổ tính mới mặc định trong Excel có ba bảng tính (Worksheet), mặc dù bạn có thể thêm nhiều bảng tính hoặc xóa các bảng hiện tại nếu muốn. Tạo sổ tính mới là một công việc đơn giản, bạn chỉ cần nhấp vào tab File,chọn New, xác định các loại sổ tính muốn tạo, và nhấn vào nút Create.


Khi bạn khởi động Excel, chương trình sẽ hiển thị một sổ tính mới, trống, bạn có thể bắt đầu nhập dữ liệu vào các ổ của của bảng tính hoặc mở một sổ tính có sẵn.  Sau khi thêm dữ liệu bạn nên lưu lại tệp tin để đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu.

Khi lưu một tệp tin, bạn ghi đè lên bản trước của tệptin. Nếu đã thực hiện những thay đổi mà bạn muốn lưu, nhưng bạn cũng có thể muốngiữ một bản sao của tệp tin bạn đã lưu nó trước đây, theo đó bạn sử dụng lệnh Save As để đặt một tên mới cho tệp tin.

Bạn cũng có thể sử dụng các điều khiển trong hộp thoại Save As để chọn định dạng khác nhau cho tệp tin mới và chỉ định vị trí cần lưu, để lưu các phiên bản mới của tệp tin..

Để lưu tệp tin bạn thực hiện các bước sau:

-        Nhấp vào tab File, sau đó kích Save.Phía bên phải có các lựa chọn bạn có thể thực hiện để chọn nơi cần lưu như Computer (một vị trí trên máy tính của bạn) hoặc Add a Place để chọn nơi bạn muốn lưu trên hệ thống Office 365SharePoint hoặc SkyDrive trên điện toán đám mây.

-        Trong trường hợp này bạn sử dụng lưu tạimáy tính, chọn Computer -> chọnthư mục cần lưu hoặc bấm chọn Browse.

-        Nhập tên cần lưu và bấm vào nút Save

  

Sau khi tạo một tệp tin, bạn có thể thêm thông tin cho tệp  tin để thêp các thuộc tính cho tệp tin giúp dễ dàng thực hiện tìm kiếm với công cụ tìm kiếm Windows để tìm kiếm nó sau này. Mỗi danh mục thông tin hoặc thuộc tính lưu trữ thông tin chỉ định cho tệp tin. Trong Windows, bạn có thể tìm kiếm các tệp tin dựa trên tác giả của tệp tin hoặc tiêu đề, hoặc các từ khóa liên quan đến các tệp tin. Mỗi tệp tin đóng gói các thuộc tính với nó giúp xác định nguồn gốc cũng như tìm kiếm.

Việc gán giá trị các thuộc tính có sẵn của sổ tính được tích hợp trong các thuộc tính, bạn có thể nhấp vào tab File, nhấp vào Info, chọn Properties,và sau đó nhấp vào Show Document Panel để hiển thị bảng điều khiển DocumentProperties ngay dưới Ribbon. Phiên bản tiêu chuẩn của bảng Document Properties có các trường cho  tác giả của tệp tin, tiêu đề, chủ đề, từ khóa,thể loại, tình trạng, và bất kỳ ý kiến ​​về tệp tin. Bạn cũng có thể tạo ra thuộc tính tùy chỉnh bằng cách nhấn vào mũi tên nằm ngay bên phải của nhãn Document Properties, và nhấn Advanced Properties để hiển thị hộp thoại Properties.

 

 

 

 

Các tin khác