Microsoft Office 2013

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn bản trang trình bày (phần 4)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn ...

Microsoft Office 2013 - 09/01/2014

Bạn không thể thay đổi từ điển chính trong PowerPoint, nhưng bạn có thể thêm các từ viết đúng chính tả có gắn cờ là lỗi chính tả vào điển bổ sung PowerPoint

chi tiết »

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn bản trang trình bày (phần 3)

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn ...

Microsoft Office 2013 - 09/01/2014

Để giúp đảm bảo rằng không bỏ sót lỗi chưa được sửa chữa, PowerPoint cung cấp tính năng tự động sửa lỗi AutoCorrect

chi tiết »

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn bản trang trình bày (phần 2)

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn ...

Microsoft Office 2013 - 08/01/2014

Nếu muố thay đổi ý định của mình về một sự thay đổi bạn đã thực hiện trong powerpoint, bạn có thể đảo ngược nó bằng cách nhấn vào nút Undo trên Quick Access Toolbar

chi tiết »

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn bản trang trình bày

Hướng dẫn dùng PowerPoint 2013 - Bài 3: Làm việc với văn ...

Microsoft Office 2013 - 08/01/2014

Trong các bài học powerpoint sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để thêm các hiệu ứng vào bài thuyết trình sao cho có thể thu hút sự chú ý của người xem.

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các trang trình bày (phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các ...

Microsoft Office 2013 - 07/01/2014

PowerPoint chuyển đổi kiểu Heading 1 thành tiêu đề trang trình bày, kiểu Heading 2 thành các mục bullet, và kiểu Heading 3 thành mục đầu dòng cấp hai, được gọi là cấp con.

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các trang trình bày

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 2: Làm việc với các ...

Microsoft Office 2013 - 07/01/2014

Trong bài học powerpoint này, bạn sẽ thêm các trang trình bày với bố trí khác nhau, xóa trang trình bày, và thay đổi cách bố trí của một trang trình bày

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao diện Powerpoint (phần 3)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao ...

Microsoft Office 2013 - 06/01/2014

PowerPoint có bốn chế độ xem chính để giúp bạn tạo, tổ chức, và hiển thị các bài thuyết trình. Có nhiều chế độ xem khác, nhưng đó là những cái bạn sẽ sử dụng thường xuyên nhất

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao diện Powerpoint (phần 2)

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao ...

Microsoft Office 2013 - 06/01/2014

Đặc biệt trong phiên bản PowerPoint 2013, bạn có thể lưu bài thuyết trình của bạn vào các vị trí khác trên hệ thống Cloud, ví dụ bài thuyết trình của bạn đã được lưu trên SkyDrive, hoặc Office 365, ...

chi tiết »

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao diện Powerpoint

Hướng dẫn dùng Powerpoint 2013 - Bài 1: Làm việc với giao ...

Microsoft Office 2013 - 03/01/2014

Sử dụng Microsoft PowerPoint 2013 là cách dễ nhất để tạo bài thuyết trình hiệu quả, giúp bạn hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, trực quan và hấp dẫn.

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 31/12/2013

Nếu các nguồn dữ liệu chỉ chứa một vài bản ghi và không cập nhật thường xuyên, bạn có thể tạo trong Word

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 15: Làm việc với Mail Merge - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 31/12/2013

Trong bài học word này, bạn sẽ được hướng dẫn quá trình tạo ra một bức thư mẫu. Bạn sẽ chọn một nguồn dữ liệu, thêm một bản ghi, sắp xếp, và lọc thông tin nguồn dữ liệu

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn bản dài - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn ...

Microsoft Office 2013 - 30/12/2013

Word sẽ tạo ra một chỉ mục bằng cách kết hợp một danh sách chữ cái với số trang dựa trên trường chỉ mục mà bạn đánh dấu trong tài liệu

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn bản dài - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 14: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn ...

Microsoft Office 2013 - 30/12/2013

Nếu tạo ra các tài liệu dài và quan tâm đến việc giúp người đọc tìm thấy những thông tin mà họ đang tìm kiếm, bạn có thể dựa trên công cụ Microsoft Word 2013 sau để thực hiện công việc

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 19/12/2013

Word chèn các trường để điều khiển quy trình nhất định, chẳng hạn như việc tạo ra một bảng nội dung hoặc sự kết hợp của một thư mẫu với một nguồn dữ liệu

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản trong Word

[Học Word 2013] Bài 13: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản ...

Microsoft Office 2013 - 18/12/2013

Microsoft Word 2013 cung cấp một số công cụ giúp cho việc tạo ra các tài liệu chuyên nghiệp dễ dàng và hiệu quả

chi tiết »

Trang: 2 / 14   1 2 3 4 5