Tin tức

Khóa học: Lập trình HTML5 với JavaScript và CSS3

27/03/2013

Về khóa học 
Khóa học này giới thiệu về HTML5, CSS3, và JavaScript. Khóa học này giúp viên đạt được các kỹ năng cơ bản lập trình HTML5/CSS3/JavaScript đồng thời là nền tảng cho việc phát triển ứng dụng và Windows store và web. Khóa học tập trung vào sử dụng HTML5/CSS3/JavaScript để thực hiện lập trình logic, xác định và sử dụng các biến, thực hiện vòng lặp và phân nhánh, phát triển giao diện người dùng, kiểm tra nhập liệu, lưu trữ dữ liệu, và tạo ra ứng dụng có cấu trúc tốt.
Khóa học này sử dụng Visual Studio 2012, chạy trên Windows 8.

 Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho các nhà phát triển chuyên nghiệp có từ 6-12 tháng kinh nghiệm lập trình và những người quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng HTML5 với JavaScript và CSS3 (hoặ các ứng dụng Windows Store cho Windows 8 hoặc các ứng dụng web).
Cá nhân có quan tâm đến việc tham môn thi 70-480: Lập trình trong HTML5 với JavaScript và CSS3, cũng có thể tham dự khóa học này.

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

 Giải thích làm thế nào để sử dụng Visual Studio 2012 để tạo và chạy một ứng dụng Web.
  Mô tả các tính năng mới của HTML5, và tạo ra và các trang HTML5.
 Thêm tương tác cho một trang HTML5 sử dụng JavaScript
 Tạo biểu mẫu HTML5 bằng cách sử dụng các điều khiển khác nhau, và kiểm tra thông tin nhập vào của người dùng bằng cách sử dụng các thuộc tính HTML5 và mã JavaScript.
 Gửi và nhận dữ liệu với nguồn dữ liệu từ xa bằng cách sử dụng các đối tượng và thao tác XMLHttpRequest cũng như AJAX jQuery 
 Tạo Style cho các trang HTML5 sử dụng CSS3.
 Cách viết mã JavaScript có cấu trúc tốt và dễ dàng duy trì 
 Sử dụng các API  HTML5 trong các ứng dụng Web tương tác.
 Tạo ứng dụng Web hỗ trợ các hoạt động offline 
 Tạo các trang Web HTML5 đáp ứng các thiết bị và biểu mẫu khác nhau 
 Thêm đồ họa vào trang HTML5 sử dụng yếu tố Canvas sử dụng Scalable Vector Graphics.
 Tăng cường giao diện bằng cách thêm hoạt ảnh cho trang HTML5.
 Sử dụng Web Sockets để gửi và nhận dữ liệu giữa ứng dụng Web và Server.
 Cải tiến khả năng phản hồi của ứng dụng Web thực hiện các hoạt động lâu dài sử dụng Web Worker.

Nội dung:

Bài 1: Tổng quan về HTML và CSS
 Tổng quan về HTML
 Tổng quan về CSS
 Tạo ứng dụng Web sử dụng Visual Studio 2012

Bài 2: Tạo và thiết kế kiểu cho các trang HTML5 
 Tạo một trang HTML5
 Tạo kiểu trang HTML5

Bài 3: Giới thiệu về JavaScript 
 Tổng quan về cú pháp JavaScript
 Lập trình HTML DOM với  JavaScript
 Giới thiệu về jQuery

Bài 4:  Tạo các biểu mẫu để thu thập và kiểm tra dữ liệu nhập từ người dùng 
 Tổng quan về các biểu mẫu và kiểu nhập liệu
 Kiểm tra nhập liệu sử dụng các thuộc tính HTML5 
 Kiểm tra nhập liệu sử dụng JavaScript

Bài 5: Làm việc với nguồn dữ liệu từ xa 
 Gửi và nhận dữ liệu sử dụng XMLHTTPRequest
 Gửi và nhận dữ liệu sử dụng Using jQuery AJAX

Bài 6: Tạo kiểu HTML5 sử dụng CSS3 
 Kiểu cho văn bản 
 Kiểu cho các thành phần khối 
 Đối tượng chọn (Selector) CSS3 
 Tăng cường hiệu ứng đồ họa sử dụng CSS3

Bài 7: Tạo đối tượng và phương thức sử dụng 

 Viết mã cấu trúc tốt với JavaScript
 Tạo đối tượng tùy chỉnh 
 Mở rộng các đối tượng 

Bài 8: Tạo các trang tương tác sử dụng API HTML5 
• Tương tác với các tệp 
 Kết hợp đa phương tiện
 Phản ứng vị trí và bối cảnh trình duyệt 
 Gỡ lỗi và hồ sơ ứng dụng web

Bài 9:  Thêm hỗ trợ Offline cho ứng dụng Web
 Đọc và ghi dữ liệu cục bộ 
 Thêm hỗ trợ Offline sử dụng Application Cache

Bài 10:  Thực hiện giao diện người dùng thích ứng 
 Hỗ trợ nhiều loại biểu mẫu 
 Tạo giao diện người dùng thích ứng 

Bài 11: Tạo đồ họa nâng cao 
 Tạo đồ họa tương tác sử dụng Scalable Vector Graphics
 Vẽ đồ họa bằng lập trình sử dụng Canvas

Bài 12: Tạo hoạt ảnh giao diện người sử dụng 
 Áp dụng các chuyển đổi CSS
 Chuyển đổi các phần từ
 Áp dụng hoạt ảnh  sử dụng CSS Key-frame 

Bài 13: Truyền thông thời gian thực sử dụng Web Sockets 
 Giới thiệu về Web Sockets
 Gửi và nhận dữ liệu sử dụng Web Sockets

Bài 14: Tạo Web Worker Process 
 Giới thiệu về Web Workers
 Thực hiện xử lý bất đồng bộ với Web Worker


Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo thiết kế web, đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt NAm