Tin tức

Thiết kế website miễn phí bằng Joomla - Font End và Back End

19/05/2012

Thiết kế website miễn phí

Bài viết này nằm trong series hướng dẫn thiết kế web miễn phí bằng Joomla, một trong những hệ thống quản trị nội dung dựa trên nền tảng mã nguồn mở tốt nhất hiện nay. Trong phần này, nội dung sẽ giới thiệu một khái niệm của Joomla, đó là Font End.

Giới thiệu Font-end

  • Front-end là các trang Web mà người dùng thấy khi vào Website.
  • Front-end hiển thị nội dung của Website và là nơi người dùng có thể thực hiện các công việc: đăng ký, đăng bài trên Website

Giao diện thiết kế web mien phi Jooma

Các thành phần khác của Font End (Form đăng nhập, quảng cáo, nội dung bài viết)

Thiết kế website miến phí bằng Joomla

Hướng dẫn thiết kế website với mã nguồn mở Joomla

Các thành phần của Font End

Giới thiệu back-end

Back-end là phần quản lý Web dành riêng cho các quản trị (Admin). Admin có thể cấu hình các thông số hoạt động, nội dung, hình thức,…

Các thành phần của Back-end bao gồm: Control Panel, Menu, Information, Các thao tác thường dùng

học thiết kế website của Joomla

Control panel - web mien phi Joomla

Các thành phần của menu

Menu - Thiet ke web mien phi Joomla