Tin tức

Thiết kế web miễn phí bằng Joomla - Cài đặt Joomla

17/05/2012

Thiết kế website miễn phí

Bài viết này nằm trong series hướng dẫn thiết kế web mien phi bằng Joomla, một trong những hệ thống quản trị nội dung dựa trên nền tảng mã nguồn mở tốt nhất hiện nay. Trong phần này, nội dung sẽ tập trung vào hướng dẫn cài đặt Joomla.

Bước 1: Download tập tin Joomla từ website http://www.joomla.org

Bước 2: Đưa tập tin Joomla lên host

Bước 3: Các bạn vào website để bắt đầu cài đặt

thiết kế website miễn phí

Hướng dẫn cài đặt, thiết kế web miễn phí bằng Joomla

Bước 4: Chọn ngôn ngữ hiển thị cho web, sau đó nhấn “Next” để qua bước tiếp theo.

thiết kế website miễn phí

Hướng dẫn cài đặt, thiết kế website miễn phí bằng Joomla

Bước 5: Kiểm tra các thông tin cấu hình trước khi cài đặt. Sau đó nhấn “Tiếp”

Bước 6: Đọc các quy định về việc sử dụng web mien phi Joomla. Sau đó nhấn “Tiếp”

Bước 7: Điền các thông tin cấu hình cho CSDL. (Lưu ý: tên của CSDL nên tuân theo các quy tắc đặt tên cho tập tin). Nhấn “Tiếp”.

thiết kế website miễn phí

Hướng dẫn cài đặt, thiet ke web miễn phí bằng Joomla

Bước 8: Cấu hình FTP. Sau đó nhấn “Tiếp” để qua bước tiếp theo.

thiết kế website miễn phí

Hướng dẫn cài đặt, thiết kế website miễn phí bằng Joomla

Bước 9: Ở bước “Cấu hình chính”, cần phải điền đầy đủ các thông tin như tên website, địa chỉ mail và mật khẩu quản trị.

Lưu ý: Nên chọn thêm mục “Cài đặt CSDL mẫu mặc định” để có dữ liệu thử nghiệm cho web mien phi.