Tin tức

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 4

08/03/2013

Tiếp theo bài viết Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Kiểm tra và thanh toán với PayPal - phần 3, bạn sẽ tìm hiểu cách tích hợp với PayPal

Tích hợp với PayPal khi thiết kế web ASP.NET 4.5

PayPal là một nền tảng thanh toán dựa trên web chấp nhận thanh toán trực tuyến. Hướng dẫn tiếp theo trong chuỗi bài hướng dẫn thiết kế web bằng ASP.NET 4.5 giải thích làm thế nào để tích hợp chức năng  PayPal Express Checkout vào ứng dụng của bạn. Express Checkout cho phép khách hàng của bạn sử dụng PayPal để trả tiền cho các mục mà họ đã thêm vào giỏ mua hàng.

Tạo tài khoản kiểm thử PaylPal
Để sử dụng trong môi trường thử nghiệm PayPal, bạn phải tạo và xác minh tài khoản thử nghiệm cho người phát triển. Bạn sẽ sử dụng tài khoản thử nghiệm cho người phát triển để tạo ra một tài khoản kiểm thử người bán người mua và kiểm tra tài khoản. Người phát triển sử dụng tài khoản kiểm thử để cho phép ứng dụng mẫu truy cập vào môi trường thử nghiệm PayPal.

1. Trong trình duyệt, điều hướng tới trang web kiểm thử đanh cho người phát triển: https://developer.paypal.com
2. Nếu bạn không có tài khoản người phát triển, tạo một tài khoản mới bằng cách bấm vào Sign Up Now và theo hướng dẫn từng bước để thiết lập.  Bạn sẽ cần tài khoản phát triển để kiểm thử cho việc thanh toán trong ứng dụng mẫu sau này.
3. Khi đã hoàn thành việc tạo và kiểm tra tài khoản cho người phát triển thông qua email, bạn đăng nhập vào site.
4. Để tạo tài khoản kiểm thử cho người mua, nhìn lên phía trên đầu Test Accounts  và bấm để tạo một tài khoản  preconfigured account được cấu hình trước. chọn. Chọn một email tài khoản người mua giả định thử nghiệm và mật khẩu của. Lưu ý rằng tài khoản email người mua bạn sẽ chọn sẽ có một chuỗi PayPal tạo ral được thêm vào tên tài khoảntích hợp với PayPal

Bạn sẽ cần địa chỉ email và mật khẩu người được tạo ra để kiểm tra ứng dụng mẫu ở phần cuối của hướng dẫn này.

5. Bấm Create Account để tạo tài khoản kiểm thử cho người mua.
6. Bấm preconfigured để tạo tài khoản kiểm thử người bán.
tích hợp với paypal 2

7. Tạo một tài khoản kiểm thử người bán bằng cách chọn loại tài khoản của người bán. Chọn một người bán giả định tài khoản email và mẩ khẩu đăng nhập. Tài khoản người bán bạn chọn cũng sẽ tạo chuỗi PayPal được thêm vào tên tài khoản.
tích hợp với paypal 3
1. Bấm Create Account để tạo tài khoản kiểm thử cho người bán.
2. Bấm Test Accounts trên thực đơn Sandbox, nếu không có lựa chọn nào. Trong cột Payment Review, bấm Disabled kích hoạt từng tài khoản.
tích hợp với paypal 4
3. Trên thực đơn Sandbox, bấm vào Home để quay về trang chính của site kiểm thử của PayPal.
4. Trên thực đơn Sandbox, bấm API and Payment Card Credentials để xem thông tin API.
Bạn cần thông tin API được hiển thị (API Username, API Password, và chữ ký) để tạo lời gọi API từ ứng dụng mẫu tới môi trường kiểm thử PayPal, bạn cũng sẽ thêm các thông tin khác trong bước tiếp theo

Hết phần 4.

Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam