Tin tức

Học thiết kế web: HTML5 - bài 1

17/04/2013

Giới thiệu về HTML5

1. HTML5 là gì?

HTML5 là một chuẩn mới của HTML. Phiên bản trước của HTML là HTML 4.01, được đưa ra từ năm 1999. Từ đó tới giờ, chuẩn web không có gì thay đổi.

HTML5 vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Tuy vậy, các trình duyệt lớn hiện nay đã hỗ trợ rất nhiều thẻ HTML5 và các APIs (Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng).

HTML5 ra đời bởi sự hợp tác giữa World Wide Web Consortium (W3C) và Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG).
WHATWG nghiên cứu trên nền web và ứng dụng, còn W3C nghiên cứu XHTML 2.0. Vào năm 2006, họ quyết định hợp tác và cho ra đời phiên bản mới của HTML.

HTML5 có:
 • Những tính năng mới, dựa trên nền tảng HTML, CSS, DOM, and JavaScript
 • Giảm thiểu việc xử dụng plugin từ bên ngoài (ví dụ, Flash)
 • Quản lý lỗi tốt hơn
 • Thêm nhiều thẻ, giảm bớt script
 • HTML5 độc lập thiết bị
2. HTML5 DOCTYPE

Khác với dòng doctype dài lê thê, với schema xml như trước đây, giờ doctype html5 vô cùng đơn giản:
<!DOCTYPE html>
Một HTML5 document đơn giản, bắt buộc có những thẻ như dưới đây:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>
 
<body>
The content of the document......
</body>
 
</html>
3. Những tính năng mới của HTML5

Dưới đây là một vài tính năng mới thú vị của HTML5:
 • Thẻ <canvas> cho đồ họa 2D
 • Thẻ <video> và <audio> dành cho media
 • Hỗ trợ lưu trữ (dữ liệu, file, sql...) local
 • Nhiều thẻ mới gần gũi nội dung hơn: <article>, <footer>, <header>, <nav>, <section>
 • Nhiều điều khiển form mới, như calendar, date, time, email, url, search
 • Kết hợp hoàn hảo với CSS3, tạo các hiệu ứng bo góc, 2D, 3D, đổ bóng, xoay hình, các animation và hỗ trợ fonts...
4. Trình duyệt hỗ trợ HTML5

HTML5 vẫn chưa phải chuẩn chính thức, nên chưa có trình duyệt nào hỗ trợ HTML5 đầy đủ.
Nhưng các trình duyệt lớn hiện nay (Safari, Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) vẫn đang tiếp tục bổ sung những tính năng mới của HTML5 vào các phiên bản mới của họ.

ESVN Training