Học Thiết Kế Web

Thiết kế web - cuộn trang (scroll) mượt mà với jquery

Thiết kế web - cuộn trang (scroll) mượt mà với jquery

Học Thiết Kế Web - 03/04/2013

Website của bạn sẽ được đánh giá cao hơn nếu nó tiện ích và nuột nà với người sử dụng, thậm chí chỉ cần nhỏ nhặt như chức năng cuộn trang (scroll) mượt mà hơn.

chi tiết »

Thiết kế web - căn chỉnh cho các div cao đều nhau bằng jquery

Thiết kế web - căn chỉnh cho các div cao đều nhau bằng ...

Học Thiết Kế Web - 02/04/2013

Trong thiết kế web, hẳn các bạn rất nhiều lần gặp phải vấn đề các khối, cột, div... có nội dung dài ngắn khác nhau nên cao không bằng nhau. Điều này gây ra vấn đề mất thẩm mỹ của website.

chi tiết »

Thiết kế web HTML 5 nhúng video và audio

Thiết kế web HTML 5 nhúng video và audio

Học Thiết Kế Web - 19/03/2013

Các thẻ HTML5

chi tiết »

Thiết kế web với HTML 5

Thiết kế web với HTML 5

Học Thiết Kế Web - 19/03/2013

HTML5 là lần sửa đổi tiếp theo của tiêu chuẩn HTML thay thế HTML 4.01, XHTML 1.0, và XHTML 1.1. HTML5 là một tiêu chuẩn cho cấu trúc và trình bày nội dung trên World Wide Web.

chi tiết »

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Thêm người quản trị

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Thêm người quản trị

Học Thiết Kế Web - 11/03/2013

Sử dụng tính năng thành viên của ASP.NET, bạn dễ dàng có thể thêm Role người quản trị sử dụng mã lênh.

chi tiết »

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 6

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 6

Học Thiết Kế Web - 08/03/2013

Ứng dụng mẫu mua sản phẩm bằng cách điều hướng đến các trang web thử nghiệm PayPal và trở lại ứng dụng mẫu. Theo thứ tự để trả lại URL PayPal chính xác, bạn cần phải xác định số cổng của các ứng dụng ...

chi tiết »

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 5

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 5

Học Thiết Kế Web - 08/03/2013

Bạn sẽ đặt phần lớn các mã PayPal vào một lớp duy nhất. Lớp này chứa các phương thức được sử dụng để giao tiếp với PayPal. Ngoài ra, bạn sẽ bổ sung thêm các thông tin PayPal của bạn với lớp này.

chi tiết »

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 4

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Tích hợp với PayPal - Phần 4

Học Thiết Kế Web - 08/03/2013

PayPal là một nền tảng thanh toán dựa trên web chấp nhận thanh toán trực tuyến. Hướng dẫn tiếp theo trong chuỗi bài hướng dẫn thiết kế web bằng ASP.NET 4.5 giải thích làm thế nào để tích hợp chức ...

chi tiết »

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 11) – Triển khai ứng dụng web

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 11) – Triển khai ứng ...

Học Thiết Kế Web - 04/03/2013

Một ứng dụng ASP.NET MVC có thể được triển khai đến một máy chủ từ xa bằng cách sử dụng lệnh Publish trong WebMatrix, Visual Web Developer hoặc Visual Studio.

chi tiết »

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 10) – HTML Helper

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 10) – HTML Helper

Học Thiết Kế Web - 04/03/2013

HTML Helpers được sử dụng để điều chỉnh đầu ra HTML.

chi tiết »

Thiết kế web tối ưu hóa SEO - phần 4

Thiết kế web tối ưu hóa SEO - phần 4

Học Thiết Kế Web - 28/02/2013

Nếu bạn theo dõi tới đây, bạn sẽ thốt lên: từ đầu tới giờ chỉ là 'tip' thôi hả, tôi muốn làm SEO thì phải nghiên cứu hàng vạn thứ nữa sao? Câu trả lời là: Đúng vậy. Bạn sẽ phải nghiên cứu vô số thứ ...

chi tiết »

Thiết kế web tối ưu hóa SEO - phần 3

Thiết kế web tối ưu hóa SEO - phần 3

Học Thiết Kế Web - 28/02/2013

Các thuật toán phức tạp của các công cụ tìm kiếm thoạt nhìn sẽ gây cảm giác ta 'không thể vượt qua'. Bản thân những công cụ đó cung cấp rất ít cái nhìn sâu sắc với việc làm thế nào để đạt được kết ...

chi tiết »

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 9) – Bảo mật cho ứng dụng MVC

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 9) – Bảo mật cho ứng ...

Học Thiết Kế Web - 28/02/2013

Thư mục Models chứa tất cả các class trình bày model của ứng dụng. Visual Web Developer tự động tạo file AccountModels.cs chứa models của ứng dụng cho việc xác thực.

chi tiết »

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 7) – Cơ sở dữ liệu

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 7) – Cơ sở dữ liệu

Học Thiết Kế Web - 28/02/2013

Trong bài học này cần bạn phải có một số kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL. Nếu bạn muốn học thêm về SQL thì vui lòng đọc thêm tài liệu.

chi tiết »

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 6) - Thư mục Views

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 6) - Thư mục Views

Học Thiết Kế Web - 28/02/2013

Thư mục Views chứa các file HTML liên quan đến việc hiển thị của ứng dựng (giao diện người dùng). Các file này thường có đuôi mở rộng là html, asp, aspx, cshtml và vbhtml phụ thuộc vào ngôn ngữ sử ...

chi tiết »

Trang: 2 / 6   1 2 3 4 5