Tin tức

Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012

27/03/2013

Về khóa học:
Business intelligence (BI)  ngày càng trở nên quan trọng cho các công ty với quy mô và loại hình khác nhau bởi nó giúp họ tăng cường lợi thế cạnh tranh. Khả năng kết hợp của Microsoft SQL Server 2012 và Microsoft SharePoint 2010 giúp các công ty để phát triển một giải pháp BI đáp ứng nhu cầu cụ thể của họ dễ dàng hơn bao giờ hết,  điều này giúp cho họ giảm tổng chi phí, và nhận được một giải pháp nhanh chóng.

Khóa học này sẽ giúp cho học viên biết cách thế nào để trao quyền cho nhân viên thông tin thông qua chính dịch vụ phân tích và báo cáo. Học viên cũng được học cách thực hiện các giải pháp phân tích đa chiều, tạo ra PowerPivot và các mô hình dữ liệu dạng bảng, cung cấp mô hình hóa dữ liệu đa dạng với Powerview và dịch vụ báo cáo, và khám phá những kiến thức kinh doanh bằng cách sử dụng khai thác dữ liệu. Khóa học này cũng sẽ giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi 70-466.

Đối tượng tham dự:
Khóa học này dành cho các chuyên gia cơ sở dữ liệu, những người cần để hoàn thành một vai trò phát triển kinh doanh thông minh để tạo ra các giải pháp phân tích và báo cáo. Nhiệm vụ chính bao gồm:
• Thực hiện các giải pháp báo cáo sử dụng  SQL Server Reporting Services.
• Thực hiện các cơ sở dữ liệu đa chiều sử dụng SQL Server Analysis Services.
• Tạo mô hình dữ liệu ngữ nghĩa dưới dạng bảng để phân tích sử dụng SQL Server Analysis Services.
• Tạo mô hình hóa dữ liệu sử dụng PowerView.
• Tạo các giải pháp khai thác dữ liệu sử dụng SQL Server Analysis Services. 

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể :
• Mô tả các thành phần, kiến trúc và bản chất của một giải pháp BI
• Taọ các báo cáo sử dụng Reporting Services.
• Tạo các mục báo cáo có thể tái sử dụng lại nhằm đơn giản hóa báo cáo 
• Quản lý thực thi và phân phối báo cáo 
• Tạo cơ sở dữ liệu đa chiều bằng Analysis Services.
• Thực hiện các chiều trong Cube
• Thực hiện các biện pháp và nhóm biện pháp trong một Cube
• Sử dụng cú pháp MDX.
• Tùy chỉnh Cube
• Thực hiện mô hình dữ liệu bảng trong PowerPivot.
• Sử dụng DAX để truy vấn mô hình bảng 
• Thực hiện một cơ sở dữ liệu dạng bảng
• Sử dụng PowerView để tạo mô hình hóa dữ liệu tương tác.
• Sử dụng  Data Mining để phân tích dự báo.

Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu về BI và mô hình dữ liệu 
• Giới thiệu về BI
• Nền tảng BI

Bài 2: Thực hiện các báo cáo sử dụng SQL Server Reporting Services

• Giới thiệu về Reporting Services
• Tạo một báo cáo sử dụng Report Designer
• Gộp nhóm và tổng hợp dữ số liệu trong báo cáo
• Hiển thị dữ liệu đồ họa
• Lọc báo cáo sử dụng các tham số 
• Xuất bản và xem báo cáo 

Bài 3:  Hỗ trợ Self Service Reporting
• Giới thiệu về Self Service Reporting
• Chia sẻ nguồn dữ liệu và  Dataset
• Các phần báo cáo

Bài 4: Quản lý thực thi và phân phối báo cáo 
• Quản lý báo cáo bảo mật
• Quản lý thực thi báo cáo 
• Theo dõi và cảnh báo dữ liệu 
• Xử lý sự cố dịch vụ báo cáo 

Bài 5: Tạo các cơ sở dữ liệu đa chiều 
• Giới thiệu về phân tích đa chiều 
• Tạo nguốn dữ liệu và chế độ xem nguồn dữ liệu 
• Tạo khối dữ liệu
•Tổng quan bảo mật Cube 

Bài 6: Làm việc với các chiều
• Cấu hình các chiều
• Định nghĩa các cấp thuộc tính 
• Sắp xếp và nhóm các thuộc tính 

Bài 7: Làm việc  với đo lường và đo lường nhóm
• Làm việc với đo lường
• Làm việc với đo lường nhóm

Bài 8: Giới thiệu về MDX
• Cơ bản về MDX
• Thêm tính toán vào một Cube
• Sử dụng  MDX để truy vấn một Cube

Bài 9: Túy chỉnh chức năng Cube 
• Làm việc với các KPI (Key Performance Indicator)
• Làm việc với các Action
• Làm việc với các Perspective
• Làm việc với các Translation

Bài 10: Thực hiện mô hình bảng dữ liệu với Microsoft PowerPivot

• Giới thiệu về các mô hình dữ liệu bảng và kỹ thuật PowerPivot
• Tạo một mô hình bảng dữ liệu sử dụng PowerPivot cho Excel
• Chia sẻ một sổ tính  PowerPivot và sử dụng PowerPivot Gallery

Bài 11: Giới thiệu về DAX
• Cơ bản về DAX
• Sử dụng DAX để tạo các cột tính toán và đo lường trong mô hình dữ liệu bảng 

Bài 12: Thực hiện Analysis Services Tabular Data Model
• Giới thiệu về dự án Analysis Services Tabular Data Model 
• Phát triển một Analysis Services Tabular Data Model với các công cụ  SQL Server Data

Bài 13: Tạo  mô hình hóa dữ liệu với Power View
• Giới thiệu về Power View
• Mô hình hóa dữ liệu với Power View

Bài 14: Thực hiện phân tích dự báo với Data Mining
• Tổng quan về Data Mining
• Tạo một giải pháp Data Mining
• Kiếm tra một giải pháp Data Mining 
• Sử dụng giải pháp Data Mining

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Luôn  sẵn hàng hợp tác với Quý khách trong lĩnh vực Đào tạo công nghệ thông tin. Nếu Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam