Tin tức

Khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

28/03/2013

Về khóa học :
Khóa học này cung cấp cho các học viên với kiến thức và kỹ năng sử dụng các tính năng cải tiến trong SQL Server 2012.

Đối tượng tham dự
Khóa học được thiết kế định hướng tới các chuyên gia công nghệ thông tin có kinh nghiệm sử dụng SQL Server 2008 R2.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể 
• Mô tả các tính năng mới và cải tiến trong SQL Server 2012.
• Cài đặt SQL Server 2012.
• Sử dụng các công cụ cải tiến và sử dụng PowerShell hỗ trợ quản lý SQL Server 2012.
• Sử dụng lệnh Transact-SQL được cải tiến và khả năng lưu trữ nhằm phát triển các cơ sở dữ liệu SQL Server 2012.
• Sử dụng các cải tiến hiệu năng để tối ưu hóa một cơ sở dữ liệu  SQL Server 2012.
• Sử dụng các kỹ thuật đáp ứng khả năng sẵn sàng và phục hồi dữ liệu cao.
• Sử các khả năng bảo mật được cải tiến trong SQL Server 2012.
• Sử dụng SQL Azure.
• Mô tả khả năng Business Intelligence (BI) trong SQL Server 2012.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu về SQL Server 2012
• Tổng quan về SQL Server 2012
• Các phiên bản và cấu phần của SQL Server 2012 

Bài 2: Cài đặt SQL Server 2012
• Các tùy chọn và yêu cầu cài đặt 
• Cài đặt SQL Server
• Triển khai SQL Server  trong một  Private Cloud

Bài 3: Quản lý SQL Server 2012
• Các cải tiến cho SQL Server Management Studio
• Tính năng mới và các View quản lý động được nâng cao 
• Sử dụng PowerShell để quản lý SQL Server

Bài 4: Phát triển các cơ sở dữ liệu  SQL Server 2012 
• Các cải tiến trong Transact-SQL
• Tính năng mới và các chức năng được cải tiến trong Transact-SQL 
• Các cải tiến hỗ trợ  dữ liệu không gian (Spatial Data)
• Lưu và truy vấn các tài liệu 

Bài 5: Các cải tiến hiệu suất và Tuning 
• Các công cụ tối ưu hiệu suất 
• Các cải tiến cho chỉ mục 

Bài 6: Các cải tiến về khả năng sẵn sàng và phục hồi dữ liệu
• Khả năng sẵn sàng cao
• Các cải tiến phục hồi dữ liệu

Bài 7: Thực hiện bảo mật trong Microsoft SQL Server 2012
• Các cải tiến quản lý bảo mật 
• Các cơ sở dữ liệu chứa

Bài 8: Mở rộng các giải pháp dữ liệu cho Cloud
• Giới thiệu về SQL Azure
• Làm việc với SQL Azure

Bài 9: Tổng quan về các cải tiến cho BI trong SQL Server 2012
• SQL Server 2012 cho Data Warehousing
• SQL Server 2012 cho Business Intelligence

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Luôn  sẵn hàng hợp tác với Quý khách trong lĩnh vực Đào tạo công nghệ thông tin. Nếu Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam