Tin tức

Khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012

28/03/2013

Về khóa học:

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên là các chuyên gia về BI những kiến thức và kỹ năng sử dụng mới và nâng cao của BI (Business Intelligence ) trong SQL Server 2012.

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế để định hướng toái các chuyên gia về BI đã có kinh nghiệm sử dụng SQL Server 2008 R2.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể tr
• Mô tả các tính năng mới và cải tiến cho BI trong SQL Server 2012.
• Sử dụng các tính năng mới và cải tiến trong SQL Server Integration Services.
• Quản lý chất lượng dữ liệu sử dụng SQL Server Data Quality Services.
• Quản lý dữ liệu tổng thể sử dụng các tính năng mới và nâng cao của SQL Server Master Data Services.
• Sử dụng các tính năng mới và nâng cao của SQL Server Reporting Services.
• Tạo mô hình dữ liệu bảng với PowerPivot và DAX.
• Thực hiện mô hình dữ liệu bảng trong SQL Server Analysis Services.
• Sử dụng Power View để tạo mô hình dữ liệu tương tác 
• Tích hợp các kỹ thuật Microsoft cloud vào trong một giải pháp BI.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu vền BI trong SQL Server 2012
• Tổng quan về SQL Server 2012 cho BI
• SQL Server 2012 cho tích hợp quản lý doanh nghiệp 
• SQL Server 2012 cho Data Warehousing
• SQL Server cho phân tích dữ liệu và báo cáo 

Bài 2: Các tính năng mới và cải tiến tron dịch vụ tích hợp SQL Server 
• Sử dụng các công việc kiểm soát CDC để tăng cường tải dữ liệu 
• Triển khai và điều hành các gói SSIS

Bài 3: Dịch vụ chất lượng dữ liệu
• Giới thiệu về Data Quality
• Sử dụng Data Quality Services để làm sạch dữ liệu
• Sử dụng Data Quality Services để làm dữ liệu phù hợp

Bài 4: Dịch vụ quản lý dữ liệu tổng thể
• Giới thiệu về dịch vụ quản lý dữ liệu tổng thể 
• Thực hiện mô hình quản lý dữ liệu tổng thể 
• Quản lý dữ liệu tổng thể 
• Tạo một trung tâm quản lý dữ liệu tổng thể 

Bài 5: SQL Server 2012 Reporting Services
• Tổng quan về Reporting Services
• Reporting Services và Microsoft SharePoint Server
• Giới thiệu về cảnh báo dữ liệu

Bài 6: Tạo mô hình dữ liệu bảng với PowerPivot
• Giới thiệu về mô hình dữ liệu bảng và các kỹ thuật PowerPivot 
• Sử dụng PowerPivot
• Sử dụng DAX trong mô hình dữ liệu PowerPivot

Bài 7: Thực hiện dịch vụ phân tích mô hình dữ liệu bảng
• Giới thiệu về các dự án dịch vụ phân tích mô hình dữ liệu bảng 
• Phát triển một dịch vụ phân tích mô hình dữ liệu bảng 

Bài 8:  Tạo mô hình hóa dữ liệu với Power View
• Giới thiệu về Power View
• Mô hình hóa dữ liệu với Power View

Bài 9: Sử dụng các kỹ thuật Cloud trong một giải pháp BI 
• Tổng quan về các nguồn dữ liệu Cloud
• SQL Azure
• SQL Azure Reporting Services
• Windows Azure Marketplace DataMarket

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Luôn  sẵn hàng hợp tác với Quý khách trong lĩnh vực Đào tạo công nghệ thông tin. Nếu Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam