Tin tức

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

27/03/2013

Về khóa học 
Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch, cấu hình, và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học đặc biệt tập trung việc thực hiện khả năng sẵn sàng cao, khắc phục thảm họa, kiến trúc ứng dụng dịch vụ, Dịch vụ Business Connectivity, tính năng điện toán xã hội, hiệu năng và nền tảng cộng, các giải pháp BI, quản lý nội dung doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng quản lý nội dung web, các giải pháp và ứng dụng. Khóa học cũng định hướng tới việc tối ưu hóa kinh nghiệm Tìm kiếm, cách để phát triển và thực hiện một kế hoạch quản trị. và làm thế nào để thực hiện nâng cấp hoặc chuyển đổi sang môi trường SharePoint Server 2013.


Đối tượng tham dự:

Khóa học hướng tới những Chuyên gia CNTT có kinh nghiệm quan tâm đến việc học làm thế nào để cài đặt, cấu hình, triển khai và quản lý SharePoint Server 2013 cài đặt trong trung tâm dữ liệu hoặc điện toán đám mây. Ngoài ra, khóa học cũng hướng tới người quản trị ứng dụng doanh nghiệp đang tham gia trong quản lý dự án ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) kết hợp với khách hàng doanh nghiệp nội bộ sẽ có được lợi ích từ việc hiểu biết về quản lý SharePoint Server 2013.

Ngoài ra khóa học cũng định hướng tới ba đối tượng:

 • Khách hàng SharePoint 2010 hiện tại và các đối tác, những người cần phải hiểu những thay đổi lớn trong SharePoint 2013 cũng như những cải tiến khác trong các công cụ và phương pháp luận.
• Khách hàng SharePoint mới.  Với quy mô thị trường SharePoint đang phát triển đáng kể và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng, do đó, có rất nhiều khách hàng mới không có kinh nghiệm trước đó.
• Khách hàng đang chạy một phiên bản trước của SharePoint (SharePoint 2003 và SharePoint 2007) mà không nâng cấp lên SharePoint 2010, do vậy chưa quen thuộc với kiến trúc của SharePoint 2010 hoặc SharePoint Server 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

• Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
• Lập kế hoạch và thiết kế một môi trường SharePoint 2013 phù hợp với các yêu cầu khả năng sẵn sàng và khôi phục các thảm họa
• Lập kế hoạch và thực hiện kiến trúc ứng dụng dịch vụ để triển khai SharePoint 2013
• Cấu hình và quản lý tính năng BCS (Business Connectivity Services) trong việc triển khai SharePoint 2013 
• Lập kế hoạch và cấu hình tính năng điện toán xã hội
• Lập kế hoạch và cấu hình hiệu suất và nền tảng cộng tác cũng như là các tính năng
• Lập kế hoạch và cấu hình các giải pháp BI
• Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm cho môi trường doanh nghiệp 
• Lập kế hoạch và cấu hình quản lý nội dung trong việc triển khai SharePoint 2013
• Lập kế hoạch và cấu hình hạ tầng quản trị nội dung web phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ 
• Quản lý các giải pháp triển khai  SharePoint 2013
• Cấu hình và quản lý các ứng dụng trong môi trường SharePoint Server 2013
• Phát triển và thực hiện kế hoạch quản trị SharePoint Server 2013
• Thực hiện nâng cấp  hoặc chuyển đổi sang SharePoint Server 2013

Nội dung khóa học 

Bài 1: Tìm hiểu kiếu trúc SharePoint Server 2013
• Các thành phần chính của kiến trúc SharePoint 2013 
• Các tính năng mới trong SharePoint Server 2013
• SharePoint Server 2013 và các phiên bản  SharePoint Online

Bài 2: Thiết kế quản lý tính sẵn sàng
• Thiết kế các kỹ thuật cơ sở dữ liệu đảm bảo khả năng sẵn sàng và phục hồi thảm họa 
• Thiết kế cơ sở hạ tầng SharePoint cho khả năng sẵn sàng cao
• Lập kế hoạch phục hồi thảm họa

Bài 3:  Kiếm tra quá trình sao lưu và phục hồi 
• Lập kế hoạch các ứng dụng dịch vụ 
• Thiết kế và cấu hình kỹ thuật ứng dụng nghiệp vụ 
• Cấu hình các ứng dụng dịch vụ liên bang

Bài 4:  Cấu hình và quản lý BCS
• Lập kế hoạch cấu hình BCS
• Cấu hình dịch vụ lưu trữ bảo mật (SSS-Secure Store Service)
• Quản lý mô hình kết nối dữ liệu nghiệp vụ 

Bài 5: Kết nối mọi người
• Quản lý  hồ sơ người dùng (User Profile)
• Cho phép tương tác xã hội
• Xây dựng cộng đồng

Bài 6: Kích hoạt hiệu suất và cộng tác 
• Tổng hợp công việc
• Lập kế hoạch và cấu hình tính năng cộng tác 
• Lập kế hoạch và cấu hình kết hợp

Bài 7: Lập kế hoạch và cấu hình BI
• Lập kế hoạch BI
• Lập kế hoạch, triển khai và quản lý dịch vụ BI
• Lập kế hoạch và cấu hình các công cụ phân tích nâng cao

Bài 8: Lập kế hoạch và cấu hình tìm kiếm thông tin tỏng môi trường doanh nghiệp 
• Cấu hình tìm kiếm trong môi trường doanh nghiệp 
• Cấu hình trải nghiệm tìm kiếm  
• Tối ưu hóa tìm kiếm 

Bài 9: Lập kế hoạch quản trị nội dung doanh nghiệp 
• Lập kế hoạch cấu hình eDiscovery
• Lập kế hoạch quản lý các bản ghi 

Bài 10: Lập kế hoạch và cấu hình quản lý nội dung Web
• Lập kế hoạch và thực hiện cơ sở hạ tâng quản lý nội dung Web
• Cấu hình quản lý điều hướng và danh mục các site
• Hỗ trợ đa ngôn ngữ và địa phương hóa
• Cho phép thiết kế và tùy chỉnh
• Hỗ trợ người dùng di động

Bài 11: Quản lý các giải pháp trong SharePoint Server 2013
• Tìm hiểu kiến trúc giải pháp SharePoint
• Quản lý các giải pháp Sandbox

Bài 12: Quản lý các ứng dụng SharePoint Server 2013
• Tìm hiểu kiến trúc ứng dụng SharePoint
• Cung cấp và quản lý ứng dụng và danh mục ứng dụng

Bài 13: Phát triển kế hoạch quản trị 
• Giới thiệu về lập kế hoạch quản trị 
• Các yếu tố chính của kế hoạch quản trị 
• Lập kế hoạch quản trị trong SharePoint Server 2013
• Thực hiện quản trị trong SharePoint 2013

Bài 14: Nâng cấp và chuyển đổi sang SharePoint Server 2013
• Chuẩn bị môi trường nâng cấp hoặc chuyển đổi 
• Thực hiện tiến trình nâng cấp 
• Quản lý nâng cấp Site Collection

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint 1013 đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam