Tin tức

Khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

19/03/2013


Về khóa học
Khóa học này cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng để đấu hình và quản lý môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình  SharePoint Server 2013, cũng như chỉ dẫn, thực hành tốt nhất và định hướng giúp bạn tối ưu việc triển khai hệ thống máy chủ SharePoint.

Đây là khóa học đầu tiên trong một chuỗi của hai khóa học cho các chuyên gia IT và phù hợp với kỳ thi chứng chỉ đầu tiên trong SharePoint Server 2013 IT Pro.

Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho chuyên gia Công nghệ thông tin quan tâm đến việc học làm thế nào để cài đặt, cấu hình, triển khai và quản lý cài đặt SharePoint Server 2013 trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây.

Học viên có trên bốn năm kinh nghiệm lập kế hoạch và duy trì SharePoint và các kỹ thuật công nghệ cốt lõi khác mà SharePoint phụ thuộc, bao gồm cả Windows Server 2008 R2 phiên bản sau, Internet Information Services (IIS), SQL Server 2008 R2  phiên bản sau, Active Directory , và cơ sở hạ tầng dịch vụ mạng.

Các ứng viên tối thiểu đủ điều kiện tham dự:
Là chuyên gia công nghệ thông tin, người lập kế hoạch, thực hiện và duy trì một hệ thống triển khai  nhiều máy chủ SharePoint Server 2013.
Có kiến thức mạng, và kinh nghiệm thực hành với SharePoint Online.
Có kiến thức về công việc SharePoint.
Có kinh nghiệm quản lý nghiệp vụ khả năng sẵn sàng, bao gồm sao lưu, phục hồi dữ liệu đảm bảo tính liên tục của hệ thống.
Có kinh nghiệm với các kỹ thuật xác thực và bảo mật
Có kinh nghiệm với Windows PowerShell.
Có kinh nghiệm thực hành hoặc kinh nghiệm công việc trong các giải pháp trong lĩnh vực SharePoint bao gồm quản lý tài liệu, quản lý nội dung và tìm kiếm.

Đối tượng tiếp theo cho khóa học này là những người quản trị ứng dụng nghiệp vụ (Business Application Administrators-BAAs) đang tham gia vào quản lý các dự án ứng dụng dòng nghiệp vụ (LOB) 

Ngưới quản trị hoàn toàn mới về SharePoint sẽ đạt được một số lợi ích từ khóa học, nhưng khuyến cáo rằng họ làm quen với các khái niệm cơ bản của nền tảng SharePoint trước khi tham dự.

Hoàn thành khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể :
• Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
• Thiết kế kiến trúc thông tin
• Thiết kế kiến trúc logical và vật lý (physical)
• Cài đặt và cấu hình SharePoint Server 2013
• Tạp  web applications và site collections
• Lập kế hoạch cấu hình các ứng dụng dịch vụ
• Quản lý cấp phép người sử dụng
• Cấu hình xác thực cho SharePoint 2013
• Triển khai bảo mật SharePoint 2013
• Quản lý taxonomy
• Cấu hình user profiles
• Cấu hình  enterprise search
• Giám sát và duy trì môi trường SharePoint 2013 

Nội dung khóa học

Bài 1: Mô tả các tính năng chính của SharePoint 2013
• Các thành phần chính triển khai SharePoint
• Tính năng mới trong SharePoint 2013
• Các tùy chọn triển khai SharePoint 2013 

Bài  2: Thiết kế kiến trúc thông tin
• Hiểu yêu cầu nghiệp vụ
• Tổ chức thông tin trong SharePoint Server 2013
• Lập kế hoạch cho khả năng mới

Bài 3: Thiết kế kiến trúc  Logical 
• Xác định yêu cầu nghiệp vụ 
• Tổng quan về kiến trúc Logic của SharePoint Server 2013
• Tài liệu hóa cho kiến trúc Logic

Bài 4: Thiết kế kiến trúc vật lý
• Thiết kế các thành phần vật lý để triển khai SharePoint
• Thiết kế thành phần hỗ trợ cho triển khai SharePoint
• Mô hình SharePoint Farm
• Ánh xạ thiết kế kiến trúc Logic tới kiến trục vật lý 
 
Bài 5: Cài đặt và cấu hình SharePoint Server 2013
• Cài đặt SharePoint Server 2013
• Cấu hình các thiết đặt  SharePoint Server 2013 Farm
• Kịch bản cài đặt và cấu hỉnh

Bài 6: Tạo  Web Applications và Site Collections
• Tạo Web Applications
• Cấu hình Web Applications
• Tạo và cấu hình Site Collections

Bài 7: Lập kế hoạch và cấu hình ứng dụng dịch vụ
• Giới thiệu kiến trúc ứng dụng dịch vụ
• Tạo và cấu hình các ứng dụng dịch vụ

Bài 8: Quản lý và cấp phép người sử dụng
• Xác thực trong SharePoint 2013
• Quản lý truy cập nội dung

Bài 9: Cấu hình xác thực cho SharePoint 2013
• Tổng quan về xác thực
• Cấu hình Federated Authentication
• Cấu hình Server-to-Server Authentication

Bài 10: Cấu hình một triển khai SharePoint 2013
• Bảo mật nền tảng
• Bảo mật cấp độ Farm

Bài 11: Quản lý Taxonomy
• Quản lý Content Types
• Tìm hiểu Term Stores và Term Sets
• Quản lý Term Stores và Term Sets

Bài 12: Cấu hình User Profiles
• Cấu hình  User Profile Service Application
• Quản lý Profiles và Audiences

Bài 13: Cấu hình Enterprise Search
• Tìm hiểu kiến trúc Search Service Architecture
• Cấu hình  Enterprise Search
• Quản lý Enterprise Search

Bài 14: Giám sát và Duy trì môi trường SharePoint 2013
• Giám sát môi trường  SharePoint 2013
• Điều chỉnh và tối ưu môi trường SharePoint
• Lập kế hoạch và cấu hình Caching
• Khắc phục sự cố môi trường SharePoint 2013

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint 1013 đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam