Tin tức

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

27/06/2012

Khóa học: Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Khóa học đào tạo SharePoint 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các trang web (site). Học viên cũng tìm hiểu cách sử dụng Ribbon mới một cachs hiện quả để quản lý các bản ghi danh sách và khám vá các công cụ và tính năng tích hợp Office mới.

Đối tượng tham dự:

Người dùng doanh nghiệp và những người thườn xuyên làm việc với các website SharePoint.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

Hiểu và làm việc với các danh sách của SharePoint, các công việc quản lý danh sách, cấp phép và nền tảng cơ bản các web trang web SharePoint.

Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:

•    Kiến thức cơ bản về các trang web và các site của SharePoint.

Nội dung chi tiết khóa học:

Bài 1: Tổng quan

Giới thiệu khóa học.


Bài 2: Giới thiệu SharePoint

Các bài học:


•    Có gì mới trong SharePoint 2010
•    Thảo luận
•    SharePoint là gì?
•    Tại sao lại là SharePoint?

Bài  3: Trải nghiệm cộng tác

Các bài học
:

•    Các tính năng mới của SharePoint
•    Cấu trúc site
•    Các tính năng cơ bàn

Bài thực hành : Giao diện người dùng

•    Tìm hiểu các cải tiến giao diện người dùng
•    Sử dụng tạo trang
•    Khám phá Ribbon

Bài 4: Danh sách

Các bài học:

•    Danh sách.
•    Các View Danh sách.
•    Các tính năng SharePoint 2010.

Bài thực hành : Thư viện tài liệu (Document Library)

•    Tạo một thư viện tài liệu
•    Tạo các tài liệu và thư mục
•    Tìm hiểu hộp  JavaScript thả xuống
•    Tải lên các tài liệu
•    Tìm hiểu về View/My Network Places

Bài thực hành : Thư viện mẫu biểu (Form Library)

•    Tạo thư viện mẫu biểu
•    Tạo một mẫu biểu InfoPath
•    Xuất bản một mẫu biểu

Bài thực hành : Các trang Wiki

•    Tạo thư viện trang Wiki
•    Thêm các trang Wiki
•    Soạn thảo các trang Wiki
•    Lịch sử

Bài thực hành : Thư viện ảnh

•    Tạo một thư viện ảnh
•    Tải lên các ảnh
•    Các chế độ xem ảnh (Thumbnail, Slideshow, Details)
•    Tham chiếu ảnh

Bài thực hành : Thư viện báo cáo

•    Tạo một thư viện báo cáo
•    Tạo một báo cáo
•    Tải lên một báo cáo
•    Chạy một báo cáo
•    Lịch sử báo cáo

Bài thực hành : Thư viện kết nối dữ  liệu (Data Connection Library)

•    Tạo một thư viện kết nối dữ liệu
•    Tạo/tải lên một kết nối dữ liệu Office (ODC)
•    Tạo/tải lên kết nối dữ liệu chung (UDC)

Bài thực hành : Thư viện tài sản (Asset Library)

•    Tạo một thư viện tài sản

Bài thực hành : Thư viện Slide

•    Tạo một thư viện Slide
•    Tải lên các Slide
•    Xuất bản các Slide

Bài thực hành : Khảo sát ý kiến (Surveys)

•    Tạo một khảo sát
•    Tạo các câu hỏi
•    Thay đổi thứ tự câu hỏi
•    Branching Logic
•    Điền phiếu điều tra
•    Khảo sát ẩn danh?

Bài thực hành : Danh sách tùy chỉnh

•    Tạo một danh sách tùy chỉnh
•    Thêm các loại cột

Bài thực hành : Danh sách thông dụng

•    Tạo một Danh sách thông báo
•    Tạo một Danh sách liên hệ
•    Tạo một Bảng thảo luận
•    Tạo một Danh sách liên kết
•    Tạo Lịch
•    Tạo một Danh sách công việc dự án
•    Tạo một KPI
•    Tạo một Danh sách theo dõi vấn đề

Bài thực hành : Các View

•    Tạo các Views (Chuẩn, Bảng dữ liệu, Truy cập)
•    Thêm/Sắp xếp các cột
•    Sắp xếp dữ liệu
•    Lọc dữ liệu
•    Gộp nhóm dữ liệu
•    Tính tổng dữ liệu
•    Thiết đặt kiểu
•    Giới hạn khoản mục
•    Di động
•    Kích hoạt View

Bài 5: Quản lý danh sách

Các bài học

•    Quản lý danh sách cơ bản
•    Quản lý danh sách nâng cao

Bài thực hành : Quản lý danh sách

•    RSS Feeds
•    Kiểm xuất/Kiểm nhập
•    Các thuộc tính tài liệu/khoản mục
•    Các cột của site
•    Kiểu nội dung
•    Bảng thông tin tài liệu
•    Quản lý phiên bản/Nhật ký phiên bản
•    Phê duyệt nội dung

Bài thực hành : Tính năng mới

•    Hoạt động đa tài liệu
•    Bật chế độ tập tài liệu (Document Set)
•    Kiểm tra dữ liệu mức cột
•    Kiểm tra mức danh sách
•    Đánh giá nội dung (Rating)
•    Đối tượng mục tiêu (Audience Targeting)
•    Điều hướng Metadata
•    Quản lý lập kế hoạch khoản mục
•    Dịch vụ chỉ mục tài liệu
•    Tạo tệp kế hoạch báo cáo
•    Thiết đặt các khai báo bản ghi

Bài thực hành : Kích hoạt chế độ Email cho danh sách

•    Kích hoạt Email cho một Danh sách
•    Gửi Email tới một danh sách

Bài thực hành : Cảnh báo

•    Tạo một cảnh báo cho Danh sách
•    Tạo một cảnh báo cho một khoản mục
•    Sử dụng cảnh báo
•    Quản lý các cảnh báo

Bài 6: Các cấp phép

Các bài học


•    Cấp phép trong SharePoint

Bài thực hành : Các cấp phép  SharePoint (SharePoint Permission)

•    Nhóm mặc định
•    Thêm người dùng vào một Site
•    Yêu cầu truy cập
•    Tìm hiểu về  bảo mật cắt giao diện
•    Tạo các nhóm mới
•    Tạo mức cấp phép tùy chỉnh
•    Khám phá kế thừa quyền của Trang web/Danh sách/Khoản mục

Bài 7: Định nghĩa các site.

Các bài học

•    SharePoint Foundation sites
•    Tạo các  Site
•    Các tình huống mở rộng

Bài thực hành : Các tình huống tạo và mở rộng site

•    Tạo site con (Team Site)
•    Tạo/Sử dụng một Blog Site
•    Tạo/sử dụng một Wiki Site
•    Tạo một Document Workspace
•    Tạo một Meeting Workspace
•    Tạo một GroupBoard Workspace
•    Tạo một Visio Process Repository
•    Xóa một Site

Bài 8: Tích hợp Office

Các bài học
:

•    Tích hợp Office
•    SharePoint Workspace 2010
•    Ứng dụng web

Bài thực hành : Tích hợp Office

•    Các thư việ tài liệu Offline
•    Thao tác với lịch
•    Thao tác với Công việc
•    Thao tác với danh sách liên hệ
•    Báo cáo dữ liệu Excel
•    Báo cáo dữ liệu Access
•    One Note
•    SharePoint Workspace

Bài thực hành : Office Web Applications

•    Khám phá Office Web Applications

Bài thực hành : Các dịch vụ Access

•    Khám phá dịch vụ Access

Bài thực hành : Dịch vụ Visio

•    Khám phá dịch vụ Visio

Bài thực hành : BCS

•    Khám phá kiểu Nội dung bên ngoài
•    Tạo một kiểu Nội dung ngoài mới
•    Tạo một danh sách bên ngoài


Quý khách có nhu cầu Đào tạo SharePoint Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN