Đào tạo Sharepoint

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 07/11/2013

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint.

chi tiết »

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 06/11/2013

Khóa học này hướng tới các nhà lập trình .NET với những kiến thức nền tảng giúp học viên xây dựng các giải pháp trên nền tảng Microsoft SharePoint 2010.

chi tiết »

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft SharePoint Server 2013

Khóa học 20332B: Các giải pháp nâng cao của Microsoft ...

Đào tạo Sharepoint - 27/03/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên cách lập kế hoạch, cấu hình, và quản lý một môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học đặc biệt tập trung việc thực hiện khả năng sẵn sàng cao, khắc phục ...

chi tiết »

Khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

Khóa học 20331B: Các giải pháp cốt lõi của SharePoint 2013

Đào tạo Sharepoint - 19/03/2013

Khóa học này cung cấp cho bạn các kiến thức và kỹ năng để đấu hình và quản lý môi trường Microsoft SharePoint Server 2013. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình SharePoint Server 2013, cũng ...

chi tiết »

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010 – Mức I

Đào tạo Sharepoint - 27/06/2012

Khóa học 3 ngày giúp người dùng cuối nắm được các tính năng của SharePoint 2010 bao gồm tất cả danh sách và các trang web (site).

chi tiết »

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 26/06/2012

Khóa học 5 ngày sẽ giới thiệu cho các chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft SharePoint 2010.

chi tiết »

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint ...

Đào tạo Sharepoint - 23/06/2012

Khóa học này gồm 5 ngày, học viên sẽ được giới thiệu cách thức cài đặt, cấu hình và quản trị Microsoft SharePoint cũng như quản lý giám sát các site và người dùng sử dụng Microsoft SharePoint 2010.

chi tiết »

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Hướng dẫn sử dụng SharePoint 2010

Đào tạo Sharepoint - 21/06/2012

Bài viết bằng Tiếng Anh nguyên bản hướng dẫn sử dụng giải pháp Sharepoint 2010

chi tiết »