Tin tức

SEO - Search Engine Optimization

06/02/2013

Bạn đã bao giơ sử dụng công cụ tìm kiếm nào chưa? Bạn đã biết có những công cụ tìm kiếm nào chưa? Bài viết này sẽ giúp bạn có được liệt kê trong công cụ tìm kiếm phổ biến nhất.

SEO - Search Engine Optimization

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) quá trình nâng cao thứ hạng (tầm nhìn) của một trang web trong công cụ tìm kiếm. (Hoặc thường xuyên hơn) Đẩy cao hơn vị trí một trang web được hiển thị trong một danh sách kết quả tìm kiếm (như Google), khách hang sẽ ghé thăm nhiều hơn.

SEO xem xét công cụ tìm kiếm làm việc như thế nào, những gì mọi người tìm kiếm, và các thuật ngữ tìm kiếm (từ) được đánh máy. Tối ưu hóa một trang web thể liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung để tăng sự liên quan của nó đến từ khóa cụ thể. Thúc đẩy một trang web để tăng số lượng các liên kết, một chiến thuật SEO.

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hiệu quả có thể yêu cầu thay đổi mã nguồn HTML của một trang web nội dung trang web. Chiến thuật SEO cần được đưa vào phát triển trang web và đặc biệt vào các menu và các cấu trúc điều khiển.

Một cách SEO khác, được gọi là SEO mũ đen hoặc spam indexing, sử dụng các phương pháp như link farm, nhồi từ khoá quay bài viết để làm suy giảm cả sự liên quan của kết quả tìm kiếm và chất lượng của các kinh nghiệm người dùng với các công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm tìm các trang web có sử dụng các kỹ thuật  đó để loại bỏ chúng từ các chỉ mục của họ.

Gửi trang web của bạn để công cụ tìm kiếm

Công cụ tìm kiếm (như Google) tự động thêm các trang web mới vào chỉ mục tìm kiếm của họ mỗi khi nó thu thập dữ liệu web.

Nếu trang web của bạn mới và chưa được Search Engine biết đến, nó có thể mất một thời gian trước khi trang web của bạn được "phát hiện".

Thật may mắn rằng hầu hết Công cụ tìm kiếm mời bạn đăng ký trang web của bạn: *

Google: http://www.google.com/addurl.html

Yahoo: http://search.yahoo.com/info/submit.html

Bing: http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx

Open Directory: http://www.dmoz.org/help/submit.html

Bình thường, bạn sẽ phải nhập URL đầy đủ của trang web của bạn bao gồm cả tiền tố http://.

Ví dụ: http://www.mysite.com/

Khi bạn gửi trang web của bạn đến một công cụ tìm kiếm, bạn chỉ cần xác định trang cấp cao nhất (home). Bạn không cần gửi từng trang. Công cụ tìm kiếm sẽ tìm thấy phần còn lại dựa trên các liên kết của bạn (giữ các menu điều hướng gọn gàng của bạn).

Đôi khi bạn cũng có thể thêm các từ khoá mô tả trang, nhưng không mong đợi những hiệu quả đến trang web của bạn được xếp hạng hoặc được liệt kê như thế nào.

Công cụ tìm kiếm lập chỉ mục được cập nhật một cách thường xuyên. Thay đổi trang web của bạn sẽ được cập nhật theo thời gian (hàng tháng) các trang và các liên kết chết sẽ biến mất.

* Không phải tất cả các URL đã gửi sẽ được thêm vào, và bạn không thể dự đoán hoặc đảm bảo khi nào hoặc nếu trang web của bạn sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.