Tin tức

Hướng dẫn SEO cho người mới bắt đầu - Thẩm định tình trạng của website

12/04/2013

Không phải bất cứ liên kết nào cũng là tốt, không phải tất cả các liên kết đều  như nhau. Ở đây có 1 vài yếu tốt chủ chốt để quyết định tình trạng của 1 site như thế nào, và làm sao để 1 liên kết từ chúng sẽ giúp ích cho công việc seo của bạn.

PageRank ra sao?

PageRank của trang liên kết đến bạn là bao nhiêu? PageRank của 1 bài trang con liên kết đến trang khác là gì? Cài Google Toolbar để biết điều dó. Trong khi 1 vài website có thể có PageRank rất cao với trang chủ của chúng, các trang khác trên site có thể thấp hơn. Chú trọng vào các trang cụ thể sẽ liên kết đến bạn khi trong thực tế làm sao để có PageRank tốt.

Trạng thái Cache

Site đó có thường cập nhật trong Google Cache? Bạn có thể kiểm tra bằng cash tìm kiếm với lệnh “cache:example.com”. 1 Site không thường được update thường là bị đánh dấu đỏ hoặc là có 1 số lỗi khi search engine thu thập dữ liệu ở site.

Phổ biến liên kết

Có bao nhiêu bài viết trên trang đó? Liên kết phổ biến là gì? Sử dụng Marketleap’s Link Popularity Checker để biết được điều này.

Số lượng link out ra ngoài


Chúng đã có sẵn hàng tấn liên kết trên đó? Hay họ có nhiều hơn, ít các liên kết tốt mà site của bạn được nhận. Cũng như vậy thì có nhiều các liên kết ko liên quan đến website như trò chơi, cờ bạc, thuốc, nội dung người lớn? Chúng có thể làm hỏng giá trị của liên kết.

Tuổi của site


Site đã được đăng ký bao lâu? Thường thì, tốt nhất bạn nên nhận liên kết từ các site có tuổi đời khoảng 2 năm hoặc hơn, vì search engine sẽ ít tin tưởng vào các tên miền mới. Bạn có thẻ kiểm tra xem site đó đã được bao lâu bằng cách vào WaybackMachine và tra cứu.