Tin tức

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

20/06/2013

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các giải pháp tối ưu cho bài toán, nắm chắc công cụ và thực hiện tạo các báo cáo động bằng PivotTable, PivotChart, tạo các biểu đồ và đối tượng đồ họa, tự động hóa các công việc lặp lại với macro. Làm việc với các chương trình khác của Microsoft Office cũng như các giải pháp cộng tác trong nhóm làm việc một cách hiệu quả.
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
• Định nghĩa tập dữ liệu thay thế
• Định nghĩa nhiều tập dữ liệu thay thế
• Sử dụng Goal Seek.
• Tìm kiếm các giải pháp tối ưu bằng Solver.
• Phân tích dữ liệu sử dụng thống kê mô tả.
• Phân tích dữ liệu động sử dụng PivotTable.
• Lọc, hiển thị và ẩn dữ liệu trong PivotTable.
• Sửa PivotTable.
• Định dạng bảng PivotTable.
• Tạo bảng PivotTables với dữ liệu từ xa.
• Tạo các biểu đồ.
• Tùy chỉnh cách hiển thị biểu đồ.
• Tìm đường xu hướng trong dữ liệu.
• Tóm tắt dữ liệu sử dụng sparklines.
• Tạo biểu đồ động sử dụng PivotCharts.
• Tạo sơ đồ sử dụng SmartArt.
• Tạo hình dạng và công thức toán học.
• Cho phép và chạy các macro.
• Tạo và sửa macro.
• Chạy macro khi một nút được bấm.
• Chạy macro khi một sổ tính được mở.
• Bao gồm các tài liệu trong các sổ tính.
• Lưu các thành phần của sổ tính thành các tài liệu Office khác
• Tạo các hyperlinks.
• Dán biểu đồ vào trong tài liệu khác.
• Chía sẻ các sổ tính.
• Quản lý các ghi chú.
• Theo dõi và quản lý các thay đổi của đồng nghiệp.
• Bảo vệ các sổ tính và bảng tính.
• Xác thực các sổ tính.
• Lưu các sổ tính thành trang web.


Nội dung khóa học:

Bài 1: Phân tích tập dữ liệu thay thế
1. Định nghĩa một tập dữ liệu thay thế
2. Định nghĩa các tập dữ liệu thay thế
3. Tìm kết quả với Goal Seek
4. Tìm các giải pháp tối ưu với Solver
5. Phân tích dữ liệu với sử dụng thống kê mô tả

Bài 2: Tạo các bảng tính động với PivotTable
1. Phân tích dữ liệu động sử dụng PivotTable
2. Lọc, hiểu thị và ẩn dữ liệu PivotTable
3. Sửa PivotTable
4. Định dạng PivotTable
5. Tạo PivotTable với dữ liệu bên ngoài

Bài 3: Tạo Biểu đồ và Đồ họa
1. Tạo Biểu đồ
2. Tùy biến cách hiển thị Biểu đồ
3. Tìm các xu hướng trong dữ liệu của bạn
4. Tóm tắt dữ liệu sử dụng đường tia sáng
5. Tạo Biểu đồ động sử dụng PivotChart
6. Tạo lược đồ sử dụng SmartArt
7. Vẽ hình và Tạo công thức toán học

Bài 4: Tự động hóa công việc lặp lại với Macros
1. Cho phép và kiểm tra các macro
2. Tạo và sửa macro
3. Chạy macro khi một nút được bấm
4. Chạy macro khi một sổ tính được mở

Bài 5: Làm việc với các chương trình Microsoft Office khác 
1. Bao gồm các tài liệu Office trong các sổ tính
2. Lưu sổ tính thành các phần của các tài liệu Office khác
3. Tạo các liên kết
4. Dán biểu đồ vào các tài liệu khác

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam