Tin tức

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

20/06/2013

Khóa học 1 ngày này  trang bị cho các học viên cách thực hiện tính toán dữ liệu, định vị và kiểm tra dữ liệu, tạo các kiểu và định dạng dữ liệu, lọc dữ liệu, sắp xếp và tổng hợp dữ liệu, hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn. Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với microsoft excel ở mức cơ bản muốn khám phá các tiện ích mới trong phiên bản Microsoft Excel 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
• Đặt tên các nhóm dữ liệu.
• Tạo công thức tính toán các giá trị.
• Tổng hợp dữ liệu phù hợp với các điều kiện chỉ định.
• Tìm và khắc phục các lỗi tính toán.
• Định nghĩa kiểu.
• Định dạng số giúp dễ đọc.
• Thay đổi cách hiển thị dựa trên các giá trị.
• Giới hạn dữ liệu hiển thị trên màn hình.
• Thao tác dữ liệu bảng tính.
• Định nghĩa tập các giá trị cho vùng 
• Sắp xếp dữ liệu bảng tính.
• Tổ chức dữ liệu thành các cấp.
• Tìm kiếm thông tin trong một bảng tính.
• Tạo mẫu cho các sổ tính khác.
• Liên kết dữ liệu trong bảng tính và sổ tính khác.
• Hợp nhất nhiều tập dữ liệu trong một sổ tính đơn.
• Gộp nhiều tập dữ liệu.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Thực hiện tính toán dữ liệu 
1. Đặt tên nhóm dữ liệu
2. Xây dựng công thức tính toán các giá trị
3. Tổng hợp dữ liệu phù hợp với các điều kiện chỉ định
4. Tìm và sửa lỗi tính toán

Bài 2: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu 
1. Tạo kiểu (style)
2. Giúp các số dễ đọc hơn
3. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị

Bài 3: Lọc dữ liệu
1. Giới hạn dữ liệu hiển thị trên màn hình
2. Thao tác dữ liệu bảng tính
3. Xác định tập dữ liệu phù hợp cho vùng\

Bài 4: Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu
1. Sắp xếp Dữ liệu bảng tính
2. Tổ chức dữ liệu theo các cấp
3. Tìm kiếm thông tin trong một bảng tính

Bài 5: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn 
1. Sử dụng sổ tính làm mẫu cho các sổ tính khác
2. Liên kết dữ liệu trong các bảng tính và sổ tính khác
3. Hợp nhất nhiều tập dữ liệu vào một sổ tính
4. Nhóm nhiều tập dữ liệu

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam