Tin tức

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

20/06/2013

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Excel 2013 đồng thời chia sẻ với các học viên những kỹ năng hiệu quả trong việc sử dụng Microsoft Excel 2013. Khóa học này định hướng dành cho những học viên mới bắt đầu làm quen với ứng dụng Microsoft Excel nói chung hoặc những học viên đã từng làm việc với Microsoft Excel trong các phiên bản Microsoft Office cũ nhưng muốn tìm hiểu những tính năng mới trong Microsoft Excel 2013.

Khóa học này được thiết kế dành cho những học viên làm việc với các ứng dụng văn phòng và bắt đầu muốn tìm hiểu vể Microsoft Excel 2013. Sau khi hoàn thành khóa học này các học viên có thể:
• Hiểu và tạo các sổ tính
• Sửa nội dung sổ tính.
• Sửa nội dung bảng tính.
• Quản lý bảng tính.
• Sắp xếp nhiều cửa sổ của sổ tính.
• Thêm các nút vào Quick Access Toolbar.
• Tùy chỉnh thanh ribbon.
• Tối đa hóa không gian làm việc trong cửa sổ chương trình.
• Nhập và sửa đổi dữ liệu
• Di chuyển dữ liệu trong một sổ tính.
• Tìm và thay thế dữ liệu.
• Sửa chữa và mở rộng trên bảng dữ liệu.
• Định nghĩa bảng Excel.
• Định dạng các ô.
• Áp dụng Theme cho sổ tính và các kiểu bảng Excel.
• Thêm hình ảnh vào các bảng tính.
Nội dung khóa học:

Giới thiệu những tính năng mới của Excel 2013

Bài 1: Xây dựng một sổ tính
1. Tạo sổ tính (workbook)
2. Sửa nội dung sổ tính
3. Sửa nội dung bảng tính (worksheet)

Bài 2: Làm việc với cửa sổ chương trình Microsoft Excel 2013
1. Phóng to trên một bảng tính
2. Sắp xếp nhiều cửa sổ nhiều sổ tính
3. Thêm nút vào thanh công cụ Quick Access
4. Tùy biến ribbon
5. Tối đa không gian sử dụng trong cửa sổ chương trình

Bài 3: Làm việc với Dữ liệu và bảng tính Excel
1. Nhập và Sửa đổi dữ liệu
2. Di chuyển dữ liệu bên trong một sổ tính
3. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
4. Làm đúng và mở rộng dữ liệu bảng tính
5. Định nghĩa các bảng Excel

Bài 4: Áp dụng hiệu ứng hình ảnh
1. Định dạng ô
2. Áp dụng các Theme sổ tính và các kiểu bảng Excel
3. Thêm ảnh vào bảng tính

Bài 5: In nội dung sổ tính
1. Thêm đầu và chân trang cho các trang in
2. Chuẩn bị các bảng tính để in
3. In các bảng tính
4. In các phần của bảng tính

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam