Tin tức

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

20/06/2013

Khóa học một ngày này giới thiệu cho các bạn tổng quan và cách thức làm việc với các chức năng nâng cao trong Micrososoft Word 2013, trên cơ sở đó bạn có thể phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trên một nền tảng công nghệ mới hiệu quả. Đặc biệt, khóa học này trang bị cho bạn những công cụ mới cũng như được giảng viên chia sẻ những kỹ năng quan trọng trong  môi trường làm việc nhóm, chia sẻ và cộng tác văn bản với các đồng nghiệp của mình trong một môi trường doanh nghiệp hiện đại. Khóa học này được thiết kế dành cho các bạn đã làm quen với chương trình soạn thảo văn bản muốn tìm hiểu những tính năng nâng cao và những cải tiến trong Microsoft Word 2013

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:


• Thêm các liên kết.
• Chèn các trường thông tin.
• Thêm đánh dấu (bookmark) và  tham chiếu chéo (cross-references)
• Tạo và sửa bảng nội dung.
• Tạo và sửa các chỉ mục.
• Thêm các tài nguyên và hợp nhất thư mục.
• Hiểu về  mail merge.
• Chuẩn bị các dữ liệu nguồn.
• Chuẩn bị văn bản chính.
• Gộp thư văn bản chính và dữ liệu nguồn.
• Gửi thông điệp thư cá nhân cho nhiều người.
• Tạo và in nhãn
• Làm việc với văn bản đồng tác giả.
• Gửi các tài liệu trực tiếp từ Word.
• Thêm các bình luận.
• Theo dõi và quản lý các thay đổi của văn bản.
• So sánh và gộp các tài liệu
• Bảo vệ các tài liệu.
• Điều khiển các thay đổi.
• Làm việc với các mẫu và kiểu (style).
• Thay đổi các tùy chọn mặc định của chương trình.
• Tùy chỉnh ribbon.
• Tùy chỉnh Quick Access Toolbar.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Khám phá thêm các kỹ thuật văn bản

1. Thêm các liên kết
2. Chèn các trường dữ liệu
3. Thêm đánh dẫu trang và tham chiếu chéo (cross-references)

Bài 2: Sử dụng công cụ tham chiếu cho văn bản dài
1. Tạo và sửa bảng nội dung
2. Tạo và sửa chỉ mục
3. Thêm tài nguyên và biên dịch các thư mục

Bài 3: Làm việc với Mail Merge
1. Tìm hiểu về  gộp thư (mail merge)
2. Chuẩn bị nguồn dữ liệu
3. Chuẩn bị văn bản chính
4. Gộp  văn bản chính và nguồn dữ liệu
5. Gửi thư cá nhân tới nhiều người nhận
6. Tạo và in nhãn

Bài 4: Cộng tác trên các văn bản
1. Văn bản đồng tác giả
2. Gửi văn bản trược tiếp từ Word
3. Thêm và xem bình luận
4. Theo dõi và quản lý các thay đổi văn bản
5. So sánh và gộp văn bản
6. Mật khẩu bảo vệ văn bản
7. Điều khiển các thay đổi

Bài 5: Làm việc trong Word một cách hiệu quả
1. Làm việc với các kiểu và mẫu
2. Thay đổi các tùy chọn chương trình
3. Tùy chỉnh ribbon
4. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ Phần Eastern Sun Việt Nam