Tin tức

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

16/10/2013

Giới thiệu về khóa học

Khóa học hày hướng dẫn các học viên những tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft PowerPoint 2013.

Đối tượng tham dự 


Khóa học này định hướng tới các học viên có kinh nghiệm về kỹ năng thông tin muốn học các kỹ năng nâng cao về PowerPoint 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:
Cộng tác với người khác.
Lưu các bài thuyết trình với các định dạng khác.
Gửi các bài thuyết trình trược tiếp từ Microsoft PowerPoint 2013.
Mật khẩu bảo vệ các bài thuyết trình.
Thêm và xem lại các chú thích.
Gộp các phiên bản bài thuyết trình.
Tạo các chủ đềm màu và phông chữ.
Xem và thay đổi slide master.
Tạo bố cục slide.
Lưu mẫu thiết kế tùy chỉnh.
Định hướng các bài thuyết trình phù hợp với người nghe khác nhau
Diễn tập thuyết trình.
Chuẩn bị các bài thuyết trình cho việc lưu diễn.
Lưu các bài thuyết trình thành các video.
Tgat đổi các tùy chọn mặc định của chương trình.
Tùy chỉnh ribbon.
Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access.

Trước khi tham dự khóa học, các học viên phải có:

Kiến thức cơ bản về máy tính.
Ký năng quản lý tệp tin.
Kiến thức cơ bản về giao diện và cách tạo bài thuyết trình.

Bài 1- CHIA SẺ VÀ XEM LẠI BÀI TRÌNH BÀY

Cộng tác với người khác
Lưu bài trình bày thành định dạng khác
Gửi bài trình bày trực tiếp từ PowerPoint
Mật khẩu bảo bệ bài trình bày
Thêm và xem chú thích
Kết hợp các phiên bản bài trình bày

Bài thực hành:

Tạo một tệp XPS
Gửi bài thuyết trình để xem duyệt
Gán một mật khẩu không được mã hóa và kiểm thử nó
Thêm, sửa, xóa và ẩn các chú thích
Gộp hai bài thuyết trình

Bài 2- TẠO VÀ TÙY CHỈNH  CÁC THÀNH PHẦN BÀI TRÌNH BÀY

Tạo các màu sắc chủ đề và phông chữ
Xem và thay đổi đổi slide chủ (slide master)
Tạo các bỗ cục slide
Lưu và tùy chỉnh các mẫu thiết kế

Bài thực hành:

Tạo một lược đồ màu và tập phông đồng thời lưu thành một theme
Thay đổi slide master
Thêm một bố cục cho slide master 
Lưu một mẫu thiết kế, và sử dụng nó để tạo một bài thuyết trình

Bài 3- CHUẨN BỊ THUYẾT TRÌNH

Làm bài thuyết trình phù hợp với người xem khác nhau
Luyện tập thuyết trình
Chuẩn bị bài trình bày cho việc đi xa
Lưu bài trình dạng video

Bài thực hành:

Tạo một trình chiếu tùy chỉnh, và ẩn một slide
Áp dụng thời gian trượt và áp dụng thời gian diễn tập
Đóng gói bài thuyết trình lưu trên một CD
Tạo một video bài thuyết trình

Bài 4- TÙY CHỈNH POWERPOINT

Thay đổi các tùy chọn ngầm định của chương trình
Tùy chỉnh dải lệnh (ribbon)
Tùy chỉnh thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar)

Bài thực hành:

Khám phá hộp thoại PowerPoint Options 
Kiển thử với các tùy chỉnh ribbon, bao gồm các nhóm và tab tùy chỉnh
Thêm hai nút vào thanh công cụ Quick Access Toolbar, và kiểm thử chúng

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: đào tạo microsoft powerpoint 2013, học microsoft powerpoint 2013, Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam