Tin tức

Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

16/10/2013

Giới thiệu khóa học

Khóa học này cung cấp cho các học viên các trải nghiệm khi làm việc với các đối tượng hình ảnh trong việc xây dựng các bài thuyết trình trong Microsoft PowerPoint 2013.

Đối tượng tham dự

Khóa học này được thiết kế định hướng cho học viên là những người làm việc với thông tin muốn tìm hiểu các kỹ năng ở trình độ trung cấp trong Microsoft PowerPoint 2013.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

Chèn các bảng.
Định dạng các bảng.
Chèn và cập nhật các bảng tính Excel.
Sửa hình ảnh.
Tùy chỉnh các lược đồ.
Định dạng biểu đồ.
Sắp xếp các đồ họa.
Thêm chữ nghệ thuật.
Chèn biểu tượng và các công thức.
Chèn  mảnh cắt màn hình.
Tạo các liên kết.
Gắn các hành động cho văn bản hoặc các đối tượng.
Sử dụng các hoạt ảnh có sẵn.
Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt ảnh.
Chèn và bật âm thanh.
Chèn và bật video.

Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:


Kiến thức cơ bản về máy tính.
Kỹ năng quản lý tệp tin.
Kiến thức cơ bản về giao diện Microsoft PowerPoint và tạo bài thuyết trình.

Bài 1- THÊM BẢNG BIỂU

Chèn bảng
Định dạng bảng
Chèn và cập nhật bảng tính Excel

Bài thực hành:

Tạo một bảng và sửa cấu trúc của nó
Định dạng một bảng
Chèn một bảng tính dưới dạng đối tượng nhúng

Bài 2- LÀM VIỆC VỚI CÁC YẾU TỐ HÌNH ẢNH

Sửa hình ảnh
Tùy chỉnh lược đồ
Định dạng biểu đồ
Sắp xếp đồ họa

Bài thực hành:

Chèn và thao tác hình chụp trong album ảnh
Tùy chỉnh một lược đồ tổ chức
Định dạng một biểu đồ và lưu nó thành một mẫu
Sử dụng các kỹ thuật khác nhau định vị hình ảnh

Bài 3- THÊM CÁC CẢI TIẾN KHÁC

Thêm chữ nghệ thuật
Chèn biểu tượng và công thức
Chèn các mảnh cắt màn hình
Tạo siêu liên kết (hyperlink)
Gán các hành động cho văn bản hoặc đối tượng

Bài thực hành:

Tạo và sửa chữ nghệ thuật
Chèn một biểu tượng và xây dựng một công thức
Chèn mảnh cắt màn hình từ một website
Chèn liên kết tới các đích khác nhau
Gán hành động và âm thanh cho văn bản và nút hành động

Bài 4- THÊM CÁC HOẠT ẢNH

Sử dụng các hoạt ảnh tạo sẵn
Tùy chỉnh các hiệu ứng hoạt ảnh

Bài thực hành:

Áp dụng các hoạt ảnh cho văn bản và đồ họa
Tùy chỉnh các hoạt ảnh

Bài 5- THÊM ÂM TANH VÀ MOVIES

Chèn và bật âm thanh
Chèn và bật video

Bài thực hành:

Chèn, xem trước và điều chỉnh âm thanh
Chèn, xem trước và điều chỉnh các video

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: đào tạo microsoft powerpoint 2013, học microsoft powerpoint 2013, Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam