Tin tức

Khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2

16/10/2013

Giới thiệu khóa học

Khóa học này trang bị cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010 ở cấp độ 2, với khóa học này các học viên sẽ tìm hiểu về cách tùy chỉnh các đối tượng Microsoft Access 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này định hướng tới các học viên làm việc với thông tin muốn học các kỹ năng ở mức trung cấp về các kỹ năng Microsoft Access 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:


Hạn chế loại dữ liệu.
Hạn ches số lượng dữ liệu.
Hạn chế định dạng dữ liệu.
Giới hạn dữ liệu sử dụng các quy tắc kiểm tra.
Giới hạn dữ liệu đối với các giá trị trong các danh sách.
Giới hạn dữ liệu các giá trị trong các bảng khác.
Sửa biểu mẫu được tạo bằng wizard.
Thêm các điều khiển
Thêm biểu mẫu con (subform).
Sử dụng biểu mẫu  e-mail để thu thập dữ liệu.
Tạo các truy vấn sử dụng wizard.
Tạo các truy vấn thủ công.
Sử dụng các truy vấn để tổng hợp dữ liệu.
Sử dụng các truy vấn để thực hiện tính toán.
Sử dụng các truy vấn để cập nhật các bản ghi.
Sử dụng các truy vấn để xóa các bản ghi.
Tạo các báo cáo bằng thủ công.
Sửa nội dung báo cáo.
Thêm các báo cáo con  (subreport).

Trước khi tham dự khóa học, các học viên phải có:

Kiến thức về máy tính.
Có kỹ năng quản lý tệp tin.
Kiến thức cơ bản về giao diện và cơ sở dữ liệu Microsoft Access, bảng cũng tư cách tạo và thao tác với biểu mẫu.

Bài 1- DUY TRÌ TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU

Hạn chế các kiểu dữ liệu
Hạn chế số lượng dữ liệu
Hạn chế định dạng dữ liệu
Hạn chế dữ liệu sử dụng các quy tắc kiểm tra
Hạn chế dữ liệu cho các giá trị trong danh sách
Hạn chế dữ liệu cho các giá trị trong các bảng khác

Bài thực hành:

Thêm các trường với các kiểu dữ liệu khác nhau
Thay đổi thuộc tính Field Size của các trường khác nhau
Sử dụng mặt nạ nhập liệu (input mask) để chỉ dẫn nhập liệu
Tạo và kiểm tra các quy tắc nhập liệu
Sử dụng Lookup wizard để tạo một danh sách
Hiển thị một danh sách các giá trị từ bảng khác

Bài 2- TẠO BIỂU MẪU TÙY CHỈNH

Sửa biểu mẫu đã tạo sử dụng Wizard
Thêm các điều khiển
Thêm biểu mẫu con
Sử dụng biểu mẫu thư điện tử để thu thập dữ liệu

Bài thực hành:

Sử dụng Form wizard để tạo biểu mẫu và chỉnh sửa chúng
Thêm và xóa các điều khiển
Thêm một biểu mẫu con vào trong biểu mẫu hiện tại

Bài 3- TẠO CÁC TRUY VẤN

Tạo các truy vấn sử dụng thuật sĩ
Tạo các truy vấn thủ công
Sử dụng truy vấn để tổng hợp dữ liệu
Sử dụng truy vấn để thực hiện các tính toán
Sử dụng truy vấn để cập nhật các bản ghi
Sử dụng truy vấn để xóa các bản ghi

Bài thực hành:

Tạo một truy vấn dựa trên hai bảng quan hệ
Tạo một truy vấn tham số thủ công
Tổng hợp các giá trị trong các bản ghi được chọn bằng một truy vấn 
Tạo một truy vấn hiển thị kết quả tính toán trong một trường mới
Tạo một truy vấn để cập nhật dữ liệu bảng
Tạo một truy vấn để xóa dữ liệu bảng

Bài 4- TẠO BÁO CÁO TÙY CHỈNH

- Tạo báo cáo thủ công
- Sửa nội dung báo cáo
- Thêm các báo cáo con

Bài thực hành:

Tại một báo cáo 
Sửa nội dung của một báo cáo
Thêm báo cáo con với các tình toán cho báo cáo chính

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: đào tạo microsoft access 2010học microsoft access 2010Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam