Tin tức

Khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1

16/10/2013

Giới thiệu khóa học
Khóa học này cung cấp cho học viên tổng quan về những tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010.

Đối tượng tham dự

Khóa học dành cho các học viên làm việc với thông tin dữ liệu muốn bắt đầu tìm hiểu các kỹ năng Microsoft Access 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:
Làm việc trong môi trường Microsoft Access 2010.
Hiểu về các khái niệm cơ sở dữ liệu.
Khám phá các bảng.
Khám phá các biểu mẫu form.
Khám phá các truy vấn (query).
Khám phá các báo cáo.
Xem trước và in các đối tượng Microsoft Access 2010.
Tạo các cơ sở dữ liệu từ các mẫu.
Tạo các cơ sở dữ liệu và bảng bằng cách thủ công.
Thao tác các cột và hàng của bảng.
Tinh chỉnh cấu trúc bảng.
Tạo quan hệ giữa các bảng.
Tạo các biểu mẫu sử dụng công cụ Form.
Thay đổi các hiển thị biểu mẫu.
Thay đổi cách sắp xếp các biểu mẫu 
Sắp xếp thông tin trong các bảng.
Lọc thông tin trong các bảng.
Lọc thông tin sử dụng các biểu mẫu.
Xác định thông tin phù hợp với nhiều tiêu chí.
Tạo báo cáo sử dụng wizard.
Sửa thiết kế báo cáo.
Xem trước và in các báo cáo.

 Yêu cầu đối với học viên
Trước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:
Kiến thức cơ bản về máy tính.
Kỹ năng quản lý tệp tin.

 Bài 1 -KHÁM PHÁ CƠ SỞ DỮ LIỆU ACCESS 2010
Làm việc trong Microsoft Access 2010
Tìm hiểu các khái niệm cơ sở dữ liệu
Tìm hiểu về bảng (Table)
Tìm hiểu về biểu mẫu (Form)
Tìm hiểu về các truy vấn (Query)
Tìm hiểu về báo cáo (Report)
Xem trước và in các đối tượng Access

 Bài thực hành : 

- Khám phá cửa sổ chương trình
- Khám phá các bảng 
- Khám phá biểu mẫu
- KHám phá truy vấn
- Xem trước một báo cáo

Bài 2-TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC BẢNG ĐƠN GIẢN
Tạo cơ sở dữ liệu theo mẫu
Tạo cơ sở dữ liệu và bảng bằng thủ công
Thao tác với các cột và hàng của bảng
Tinh chỉnh cấu trúc bảng
Tạo quan hệ giữa các bảng

Bài thực hành:

- Sử dụng một mẫu cho một cơ sở dữ liệu
- Tạo một bảng trong một cơ sở dữ liệu trống, và sau đó thêm các bản ghi
- Thay đổi định dạng bảng
- Thay đổi cấu trúc bảng
- Tạo các quan hệ giữa các bảng

Bài 3- TẠO BIỂU MẪU (FORM)  ĐƠN GIẢN
Tạo biểu mẫu sử dụng công cụ Form
Thay đổi cách xem biểu mẫu
Thay đổi sắp xếp các biểu mẫu

 Bài thực hành:

- Tạo một biểu mẫu sử dụng các trường trong một bảng
- Thay đổi cách hiển thị của một biểu mẫu
- Sắp xếp các nhãn và điều khiển

Bài 4-HIỂN THỊ DỮ LIỆU
Sắp xếp thông tin trong bảng
Lọc thông tin trong bảng
Lọc thông tin sử dụng biểu mẫu
Tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí

 Bài thực hành:

- Sắp xếp bảng theo các cách khác nhau
- Lọc một bảng
- Sử dụng lệnh Filter By Form 
- Tìm kiếm thông tin phù hợp với hai tiêu chí

Bài 5- TẠO BÁO CÁO ĐƠN GIẢN
Tạo báo cáo sử dụng thuật sĩ (wizard)
Sửa thiết kế báo cáo
Xem trước và in báo cáo

 Bài thực hành:

- Sử dụng wizard để tạo một báo cáo
- Thay đổi bố cục và định dạng một báo cáo
- Xem trước và tinh chỉnh một báo cáo

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft OfficeHãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: đào tạo microsoft access 2010, học microsoft access 2010Đào tạo Microsoft Officeđào tạo sharepointGiải pháp sharepointCổng thông tin SharePoint, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tửđào tạo thiết kế web , thiết kế web


Công ty Cổ phần Eastern Sun