Tin tức

Khóa học 50136A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 2

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học 2 ngày cung cấp cho học viên chuyên sâu thêm về tính năng và chức năng phức hợp của Microsoft Office Access 2007.

Đối tượng tham dự :

Khóa học này dành cho những người làm việc với công nghệ thông tin muốn tìm hiểu thêm kỹ năng Access 2007 ở mức trung cấp.

Sau khi khoàn thành khóa học này, các học viên sẽ biết cách điều khiển các kiểu dữ liệu có thể nhập vào trong bảng, trích hoặc thao tác dữ liệu sử dụng các mệnh đề truy vấn và tùy chỉnh các Form và báo cáo phù hợp với yêu cầu. Học viện cũng biết cách tùy chỉnh và duy trì một cơ sở dữ liệu Access đồng thời chuẩn bị một cơ sở dữ liệu cho người dùng khác sử dụng, cụ thể:

•    Giới hạn kiểu và số lượng dữ liệu trong một trường
•    Chỉ ra định dạng dữ liệu trong một trường.
•    Giới hạn dữ liệu sử dụng các quy tắc kiểm tra.
•    Tạo một danh sách sách tìm kiếm nhiều cột đơn giản.
•    Thêm điều khiển vào một form.
•    Nhập dữ liệu vào form sử dụng VBA.
•    Tạo một form sử dụng AutoForm.
•    Thêm một subform vào một form.
•    Chỉ định thông tin phù hợp nhiểu tiêu chí.
•    Tạo một truy vấn sử dụng wizard hoặc thủ công.
•    Thực hiện tính toán sử dụng truy vấn.
•    Cập nhật thông tin trong một bảng.
•    Xóa thông tin từ một bảng.
•    Tạo báo cáo sử dụng wizard hoặc thủ công.
•    Sửa đổi thiết kế báo cáo và nội dung.
•    Thêm một báo cáo phụ vào một báo cáo.
•    Xem trước và in một báo cáo.
•    Tạo các lệnh  favorite Access sẵn sàng truy vấn nhanh.
•    Tạo các danh mục tùy chỉnh.
•    Gán mật khẩu vào cơ sở dữ liệu.
•    Ngăn chặn các vấn đề cơ sở dữ liệu
•    Tạo bảng chuyển đổi
•    Điều khiển các tính năng sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu người dùng.
•    Ngăn chặn các thay đổi mã cơ sở dữ liệu.
•    Bảo mật một cơ sở dữ liệu cho việc phận phối.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Bảo toàn dữ liệu:

Các bài học:


•    Giới hạn kiểu giữ liệu trong một trường
•    Giới hạn số lượng dữ liệu trong một trường
•    Chỉ ra định dạng dữ liệu trong một trường
•    Giới hạn kiểu dữ liệu sử dụng các quy tắc kiểu tra
•    Tạo một danh sách tìm kiếm đơn giản
•    Tạo một danh sách tìm kiếm nhiều cột

Bài 2: Tùy chỉnh các Form

Các bài học

•    Thêm điều khiển vào một Form
•    Nhập dữ liệu vào Form sử dụng VBA
•    Tạo một Form by sử dụng AutoForm
•    Thêm Subform vào một Form

Bài 3: Truy vấn

Các bài học:

•    Định vị thông tin phù hợp với nhiều tiêu chí
•    Tạo một truy vấn sử dụng Wizard
•    Tạo một truy vấn thủ công
•    Thực hiện tính toán sử dụng truy vấn
•    Cập nhật thông tin trong một bảng
•    Xóa thông tin trong một bảng

Bài 4: Báo cáo

Các bài học:

•    Tạo một báo cáo sử dụng Wizard
•    Sửa thiết kế báo cáo
•    Tạo một báo cáo thủ công
•    Sử nội dung báo cáo
•    Thêm báo cáo phụ vào một báo cáo
•    Xem trước và in một báo cáo

Bài 5: Quản lý cơ sở dữ liệu

Các bài học:

•    Tao các lệnh Favorite Access sẵn sàng truy cập
•    Tạo các danh mục tùy chỉnh
•    Gán mật khẩu cho cơ sở dữ liệu
•    Ngăn chặn các vấn đề cơ sở dữ liệu

Bài 6: Phân phối cơ sở dữ liệu

Các bài học:

•    Tạo bảng chuyển
•    Điều khiển các tính năng sẵn sàng cho người dùng cơ sở dữ liệu
•    Ngăn chặn các thay đổi cho mã lệnh cơ sở dữ liệu
•    Bảo mật một cơ sở dữ liệu để phân phối

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN