Tin tức

Khóa học 50133A:Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước- cấp độ 2

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày cung cấp cho các học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, lịch làm việc, và các liên lạc trong Outlook 2007

Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho học viên làm việc với thông tin muốn tìm hiểu mức độ trung cấp về các kỹ năng Outlook 2007.

Sau khia hoàn thành khóa học này, các học viên sẽ nắm được các kỹ năng quản lý hòm thư , lịch làm việc và danh sách các công việc cũng như quản lý cách hiển thị các thông điệp, lịch họp, chuyển thông tin từ một thành phần này sang thành phần khác trong Outlook. Đặc biệt các học viên có thể:

•     Định vị nhanh các thông điệp.
•    Sắp xếp thông điệp theo nhiều cách khác nhau.
•    Tổ chức thông điệp sử dụng các danh mục.
•    Tổ chức các thông điệp trong thư mục.
•    Lưu trữ thông điệp.
•    Định nghĩa thời gian sẵn sàng.
•    Cấu hình outlook với nhiềm vùng thời gian.
•    In lịch.
•    Liên kết tới một lịch internet.
•    Làm việc với nhiều lịch.
•    Tìm kiếm nhanh thông tin liên lạc.
•    Tổ chức liên lạc sử dụng danh mục màu.
•    Tạo danh sách phân tán.
•    Tạo thêm một sổ địa chỉ.
•    Tạo và định dạng đồ họa doanh nghiệp.
•    Cá nhân hóa cách thể hiện thông điệp.
•    Thêm chữ ký vào thông điệp một cách tự động.
•    Lập lịch, cập nhật và hủy cuộc hẹn.
•    Hồi đáp các yêu cầu cuộc họp.
•    Truyền thông nhanh với các liên lạc.
•    Tạo một công việ hoặc cuộc hẹn từ một thông điệp.
•    Gửi thông tin lịch trong thông điệp e-mail.

Nội dung khóa học

Bài 1: Hộp thư của bạn

Các bài học:

•    Định vị nhanh các thông điệp.
•    Sắp xếp thông điệp theo nhiều cách khác nhau.
•    Tổ chức thông điệp sử dụng các danh mục.
•    Tổ chức các thông điệp trong thư mục.
•    Lưu trữ thông điệp.

Bài 2: Lịch của bạn

Các bài học:

•    Định nghĩa thời gian sẵn sàng.
•    Cấu hình outlook với nhiềm vùng thời gian.
•    In lịch.
•    Liên kết tới một lịch internet.
•    Làm việc với nhiều lịch.

Bài 3: Danh sách liên lạc của bạn

Các bài học:

•    Tìm kiếm nhanh thông tin liên lạc.
•    Tổ chức liên lạc sử dụng danh mục màu.
•    Tạo danh sách phân tán.
•    Tạo thêm một sổ địa chỉ.

Bài 4: Tính năng nâng cao thông điệp

Các bài học:

•    Tạo và định dạng đồ họa doanh nghiệp.
•    Cá nhân hóa cách thể hiện thông điệp.
•    Thêm chữ ký vào thông điệp một cách tự động.

Bài 5: Các cuộc họp

Các bài học:

•    Lập lịch, cập nhật và hủy cuộc hẹn.
•    Hồi đáp các yêu cầu cuộc họp.

Bài 6: Tương tác thông tin

Các bài học:


•    Truyền thông nhanh với các liên lạc.
•    Tạo một công việ hoặc cuộc hẹn từ một thông điệp.
•    Gửi thông tin lịch trong thông điệp e-mail.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN