Tin tức

Khóa học 50132A: Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước-Cấp độ 1

30/06/2012

Về khóa học :

Khóa học 1 ngày giới thiệu tới các học viên các tính năng và chức năng của Microsoft Office Outlook 2007.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này hướng tới những người làm việc với thông tin muốn học bắt đầu với các kỹ năng của  Microsoft Outlook 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học này các học viên sẽ biết cách lưu thông tin liên lạc, làm việc với các thông điệp email, lập các cuộc hẹn và sự kiện, cập nhật danh sách công việc, đặc biệt các học viên có thể:

•    Kêt nối tới tài khoản e-mail chính của mình
•    Khắc phục lỗi wizard.
•    Cá nhân hóa không gian làm việc trong Outlook.
•    Khám phá thanh công cụ nâng cao.
•    Làm việc với cửa sổ liên lạc.
•    Lưu và cập nhật thông tin liên lạc.
•    Cá nhân hóa các thẻ doanh nghiệp điện tử.
•    Hiển thị các cách xem thông tin khác nhau.
•    In thông tin liên lạc.
•    Làm việc trong cửa sổ thông điệp.
•    Tạo và gửi thông điệp.
•    Đính kèm các tệp vào thông điệp.
•    Xem thông điệp và các đính kèm.
•    Trả lời và chuyển tiếp thông điệp.
•    In thông điệp.
•    Làm việc trong cửa sổ lịch
•    Lập lịch và thay đổi các cuộc hẹn.
•    Lập lịch và thay đổi sự kiện.
•    Hiển thị các cách xem lịch khác nhau.
•    Làm việc trong cửa sổ công việc.
•    Hiển thị các cách xem công việc khách nhau
•    Tạo và cập nhật công việc.
•    Quản lý giao việc.
•    Xóa công việc trong danh sách.

Nội dung khóa học:


Bài 1: Thiết đặt Outlook 2007

Các bài học:

•    Kêt nối tới tài khoản e-mail chính của mình
•    Khắc phục lỗi wizard.
•    Cá nhân hóa không gian làm việc trong Outlook.
•    Khám phá thanh công cụ nâng cao.

Bài 2: Làm việc với liên lạc


Các bài học:


•    Làm việc với cửa sổ liên lạc.
•    Lưu và cập nhật thông tin liên lạc.
•    Cá nhân hóa các thẻ doanh nghiệp điện tử.
•    Hiển thị các cách xem thông tin khác nhau.
•    In thông tin liên lạc.

Bài  3: Làm việc với thông điệp E-Mail

Các bài học:

•    Làm việc trong cửa sổ thông điệp.
•    Tạo và gửi thông điệp.
•    Đính kèm các tệp vào thông điệp.
•    Xem thông điệp và các đính kèm.
•    Trả lời và chuyển tiếp thông điệp.
•    In thông điệp.

Bài  4: Làm việc với các cuộc hẹn và sự kiện

Các bài học:

•    Làm việc trong cửa sổ lịch
•    Lập lịch và thay đổi các cuộc hẹn.
•    Lập lịch và thay đổi sự kiện.
•    Hiển thị các cách xem lịch khác nhau.

Bài 5: Quản lý công việc

Các bài học:

•    Làm việc trong cửa sổ công việc.
•    Hiển thị các cách xem công việc khách nhau
•    Tạo và cập nhật công việc.
•    Quản lý giao việc.
•    Xóa công việc trong danh sách.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN