Tin tức

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 3

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên  các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office PowerPoint 2007.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho những người có kinh nghiệm muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng cao trong Microsoft Office PowerPoint 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có sẽ biết cách tập hợp nội dung, tạo các thành phần có thể sử dụng trong nhiều bài trình bày, tùy biến chương trình
PowerPoint. Đặc biệt các học viên có thể:

•    Hạn chế truy cập bài thuyết trình.
•    Chèn các ghi chú xem trước trong bài thuyết trình
•    Sử dụng không gian tài liệu.
•    Tạo màu và phông chủ đề.
•    Xem và thay đổi master slide.
•    Tạo bố cục slide
•    Lưu mẫu thiết kế tùy chỉnh.
•    Thích ứng bài trình bày với nhiều người xem
•    Diễn tập bài thuyết trình.
•    Chuẩn bị các ghi chú loa và các tài liệu phát.
•    Chuẩn bị  bài trình bày cho chuyến thuyết trình
•    Thay đổi các tùy chọn bài thuyết trình ngầm định.
•    Tạo các lệnh ưa thíc dễ dàng truy cập.
•    Tạo các lệnh sẵn sàng với một bài thuyết trình chỉ định.

Nội dung khóa học:


Bài 1: Xem lại và chia sẻ

Các bài học:

•    Hạn chế truy cập bài thuyết trình.
•    Chèn các ghi chú xem trước trong bài thuyết trình
•    Sử dụng không gian tài liệu.

Module 2: Tùy biến bài thuyết trình

Các bài học:


•    Tạo màu và phông chủ đề.
•    Xem và thay đổi master slide.
•    Tạo bố cục slide
•    Lưu mẫu thiết kế tùy chỉnh.

Bài 3: Các công cụ phân phối

Các bài học:

•    Thích ứng bài trình bày với nhiều người xem
•    Diễn tập bài thuyết trình.
•    Chuẩn bị các ghi chú loa và các tài liệu phát.
•    Chuẩn bị  bài trình bày cho chuyến thuyết trình

Bài 4: Tùy chỉnh PowerPoint

Các bài học:

•    Thay đổi các tùy chọn bài thuyết trình ngầm định.
•    Tạo các lệnh ưa thíc dễ dàng truy cập.
•    Tạo các lệnh sẵn sàng với một bài thuyết trình chỉ định.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN