Tin tức

Khóa học 50130A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 2

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng xây dựng bài thuyết trình với yêu cầu chuyên nghiệp và phức tạp  trong Microsoft Office PowerPoint 2007.

Đối tượng tham dự:


Khóa học thiết kế dành cho những người muốn nâng cao kỹ năng ở mức trung cấp. Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên đặc biệt có thể

•    Chèn và định dạng bảng.
•    Chèn và cập nhật bảng tính Excel.
•    Chèn và định dạng biểu đồ.
•    Chèn và định dạng lược đồ.
•    Chuyển đổi các điểm đánh dấu thành lược đồ.
•    Chèn và chỉnh sửa ảnh.
•    Vẽ, sửa đổi và kết nối các hình.
•    Chèn và swrar các kiểu văn bản.
•    Căn chỉnh và sắp xếp hình ảnh.
•    Tạo hoạt ảnh cho các thành phần trên slide
•    Thêm các hiệu ứng.
•    Chèn, chạy và sửa đổi âm thanh.
•    Chèn, chạy và sửa đổi hình phim.
•    Tạo một liên kết.
•    Gắn các hành động cho văn bản và đối tượng.
•    Lưu bài thuyết trình lên web.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Làm việc với bảng


Các bài học:

•    Chèn và định dạng bảng.
•    Chèn và cập nhật bảng tính Excel.

Bài 2: Làm việc với biểu đồ và lược đồ

Các bài học:

•    Chèn và định dạng biểu đồ.
•    Chèn và định dạng lược đồ.
•    Chuyển đổi các điểm đánh dấu thành lược đồ.

Bài 3: Làm việc với hình ảnh nâng cao

Các bài học:

•    Chèn và chỉnh sửa ảnh.
•    Vẽ, sửa đổi và kết nối các hình.
•    Chèn và swrar các kiểu văn bản.
•    Căn chỉnh và sắp xếp hình ảnh.

Bài  4: Hoạt ảnh


Các bài học


•    Tạo hoạt ảnh cho các thành phần trên slide
•    Thêm các hiệu ứng.

Bài 5: Làm việc với âm thanh và phim

Các bài học:

•    Chèn, chạy và sửa đổi âm thanh.
•    Chèn, chạy và sửa đổi hình phim.

Bài 6: Thuyết trình trên web


Các bài học:

•    Tạo một liên kết.
•    Gắn các hành động cho văn bản và đối tượng.
•    Lưu bài thuyết trình lên web.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN