Tin tức

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 1

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học bao gồm 1 ngày, cung cấp cho học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của  Microsoft Office PowerPoint 2007.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này thiết kế đanh cho những người muốn bắt đầu với các kỹ năng về Microsoft PowerPoint 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Làm việc trong môi trường PowerPoint.
•    Mở, tìm hiểu giao diện và đóng bài thuyết trình.
•    Hiển thị bài thuyết trình theo cách khác nhau.
•    Lưu bài thuyết trình.
•    Tạo bài thuyết trình nhanh.
•    Tạo bài thuyết trình dựa trên thiết kế sẵn có.
•    Chuyển đổi một danh sách nội dung thành bài thuyết trình.
•    Sử dụng lại các slide.
•    Tạo album ảnh.
•    Nhập văn bản.
•    Sửa văn bản.
•    Thêm và thao tác hộp văn bản.
•    Sửa chữa và chỉnh kích thước văn bản khi nhập.
•    Kiểm tra đánh vần và chon từ phù hợp nhất.
•    Tìm kiếm và thay thế văn bản và phông chữ.
•    Thay đổi kích thước, căn chỉnh lề, khoản cách và kiểu dáng văn bản.
•    Thay đổi bố cục một slide.
•    Sắp xếp các slide trong một bài thuyết trình.
•    Áp dụng các chủ đề.
•    Chuyển đổi các lược đồ màu khác nhau.
•    Sử dụng màu sắc không phải là thành phần của lược đồ.
•    Thêm đổ bóng và hình nền cho một slide.
•    Chèn vả sửa các ảnh clip art.
•    Xem trước và in một bài thuyết trình.
•    Kết thúc bài thuyết trình.
•    Hiển thị bài thuyết trình.

Nội dung khóa học:


Bài 1: Giới thiệu về PowerPoint 2007

Các bài học:

•    Làm việc trong môi trường PowerPoint.
•    Mở, tìm hiểu giao diện và đóng bài thuyết trình.
•    Hiển thị bài thuyết trình theo cách khác nhau.
•    Lưu bài thuyết trình.

Bài 2: Tạo mới bài thuyết trình

Các bài học:

•    Tạo bài thuyết trình nhanh.
•    Tạo bài thuyết trình dựa trên thiết kế sẵn có.
•    Chuyển đổi một danh sách nội dung thành bài thuyết trình.
•    Sử dụng lại các slide.
•    Tạo album ảnh.

Bài 3: Soạn thảo văn bản Slide

Các bài học:

•    Nhập văn bản.
•    Sửa văn bản.
•    Thêm và thao tác hộp văn bản.
•    Sửa chữa và chỉnh kích thước văn bản khi nhập.
•    Kiểm tra đánh vần và chon từ phù hợp nhất.
•    Tìm kiếm và thay thế văn bản và phông chữ.
•    Thay đổi kích thước, căn chỉnh lề, khoản cách và kiểu dáng văn bản.

Bài 4: Bố cục và thứ thự  Slide

Các bài học:

•    Thay đổi bố cục một slide.
•    Sắp xếp các slide trong một bài thuyết trình.

Bài 5: Tăng cường hình ảnh

Các bài học:

•    Áp dụng các chủ đề.
•    Chuyển đổi các lược đồ màu khác nhau.
•    Sử dụng màu sắc không phải là thành phần của lược đồ.
•    Thêm đổ bóng và hình nền cho một slide.
•    Chèn vả sửa các ảnh clip art.

Bài 6: Chiếu sáng, Projector, Hành động!

Các bài học:

•    Xem trước và in một bài thuyết trình.
•    Kết thúc bài thuyết trình.
•    Hiển thị bài thuyết trình.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN