Tin tức

Khóa học 50128A: Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 3

02/07/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan và nhiều tính năng và chức năng nâng cao của

Microsoft Office Word 2007. Khóa học được thiết kế dành cho những người muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng cao của Microsoft Office Word 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•    Tổ chức bố cục tài liệu.
•    Làm việc với các mẫu.
•    Tìm kiếp các từ phù hợp nhất.
•    Tìm kiếm và dịch văn bản.
•    Lưu tệp tin sang định dạng khác.
•    Tạo và chỉnh sửa một tài liệu Web.
•    Tạo một blog post.
•    Tạo một tài liệu XML.
•    Gửi văn bản trực tiếp Word.
•    Theo dõi và quản lý các thay đổi văn bản.
•    Thêm và xem lại các ghi chú.
•    So sánh và gộp các tài liệu.
•    Bảo vệ tài liệu.
•    Ngăn chặn các thay đổi.
•    Sử dụng không gian tài liệu.
•    Tạo và sửa một bảng nội dung.
•    Tạo và sửa một chỉ mục.
•    Thêm điểm đánh dấu và tham chiếu.
•    Thêm các liên kết.
•    Thêm tài nguyên và biên dịch một thư mục.
•    Tìm hiểu về  gộp thư (mail merge).
•    Chuẩn bị gộp thư.
•    Chuẩn bị thư mẫu.
•    Gộp một thư mẫu với dữ liệu nguồn
•    Gửi thông điệp thư cá nhân tới nhiều người nhận.
•    Tạo và in nhãn.
•    Thay đổi các tùy chọn chương trình ngầm định.
•    Tạo các lệnh ưa thích dễ truy cập.
•    Tạp các lệnh sẵn dùng cho tài liệu chỉ định.
•    Tạo một phím tắt tùy chỉnh.

Nội dung khóa học


Bài 1: Thêm kiến thức về kỹ thuật văn bản

Các bài học :

•    Tổ chức bố cục tài liệu.
•    Làm việc với các mẫu.
•    Tìm kiếp các từ phù hợp nhất.
•    Tìm kiếm và dịch văn bản.

Bài 2: Các tài liệu sử dụng bên ngoài Microsoft Word

Các bài học:

•    Lưu tệp tin sang định dạng khác.
•    Tạo và chỉnh sửa một tài liệu Web.
•    Tạo một blog post.
•    Tạo một tài liệu XML.

Bài 3: Cộng tác các tài liệu

Các bài học:

•    Gửi văn bản trực tiếp Word.
•    Theo dõi và quản lý các thay đổi văn bản.
•    Thêm và xem lại các ghi chú.
•    So sánh và gộp các tài liệu.
•    Bảo vệ tài liệu.
•    Ngăn chặn các thay đổi.
•    Sử dụng không gian tài liệu.

Bài 4: Các công cụ tham chiếu cho các tài liệu dài

Các bài học:

•    Tạo và sửa một bảng nội dung.
•    Tạo và sửa một chỉ mục.
•    Thêm điểm đánh dấu và tham chiếu.
•    Thêm các liên kết.
•    Thêm tài nguyên và biên dịch một thư mục.

Bài 5: Gộp thư - Mail Merge

Các bài học:


•    Tìm hiểu về  gộp thư (mail merge).
•    Chuẩn bị gộp thư.
•    Chuẩn bị thư mẫu.
•    Gộp một thư mẫu với dữ liệu nguồn
•    Gửi thông điệp thư cá nhân tới nhiều người nhận.
•    Tạo và in nhãn.

Bài 6: Tùy chỉnh Microsft Word

Các bài học
:

•    Thay đổi các tùy chọn chương trình ngầm định.
•    Tạo các lệnh ưa thích dễ truy cập.
•    Tạp các lệnh sẵn dùng cho tài liệu chỉ định.
•    Tạo một phím tắt tùy chỉnh.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN