Tin tức

Khóa học 50125A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 3

02/07/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan cũng như các tính năng và chức năng nâng cao về Microsoft Office Excel 2007. Khóa học này thiết kế dành cho các học viên muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng cao về Microsoft Office Excel 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•    Định nghĩa thay đổi một tập dữ liệu.
•    Định nghĩa thay đổi nhiều tập dữ liệu.
•    Kiểm tra và tìm kiếm giá trị mục tiêu với Goal Seek.
•    Tìm kiếp các giải pháp tối ưu sử dụng Solver.
•    Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các mô tả thống kê.
•    Phân tích dữ liệu động sử dụng PivotTable.
•    Lọc, hiển thị và ẩn dữ liệu PivotTable.
•    Sửa đổi PivotTable.
•    Định dạng PivotTable.
•    Tạo PivotTable từ nguồn dữ liệu ngoài.
•    Tạo biểu đồ động sử dụng PivotChart.
•    Mô tả và kiểm tra macro.
•    Tạo và sửa đổi macro.
•    Chạy macro khi ấn nút.
•    Chạy macro khi sổ tính được mở.
•    Bao gồm các tài liệu trong bảng tính.
•    Lưu sổ tính dưới dạng các tài liệu Office khác.
•    Tạo siêu liên kết.
•    Dán biểu đồ vào tài liệu khác.
•    Chia sẻ danh sách dữ liệu.
•    Quản lý các chú thích.
•    Theo dõi và quản lý các thay đổi của đồng nghiệp.
•    Bảo vệ các sổ tính và bảng tính.
•    Cấp quyền các sổ tính.
•    Lưu sổ tính thành trag web.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Phân tích dữ liệu

Các bài học:

•    Định nghĩa thay đổi một tập dữ liệu.
•    Định nghĩa thay đổi nhiều tập dữ liệu.
•    Kiểm tra và tìm kiếm giá trị mục tiêu với Goal Seek.
•    Tìm kiếp các giải pháp tối ưu sử dụng Solver.
•    Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các mô tả thống kê.

Bài 2: PivotTable và  PivotChart

Các bài học:

•    Phân tích dữ liệu động sử dụng PivotTable.
•    Lọc, hiển thị và ẩn dữ liệu PivotTable.
•    Sửa đổi PivotTable.
•    Định dạng PivotTable.
•    Tạo PivotTable từ nguồn dữ liệu ngoài.
•    Tạo biểu đồ động sử dụng PivotChart.

Bài 3: Macro

Các bài học:

•    Giới thiệu về Macros
•    Tạo và sửa đổi macro.
•    Chạy macro khi ấn nút.
•    Chạy macro khi sổ tính được mở.

Bài 4: Tái sử dụng tài liệu Office

Các bài học:

•    Bao gồm các tài liệu trong bảng tính.
•    Lưu sổ tính dưới dạng các tài liệu Office khác.
•    Tạo siêu liên kết.
•    Dán biểu đồ vào tài liệu khác.
•    Lưu sổ tính thành trag web.

Bài 5: Cộng tác

Các bài học:


•    Chia sẻ danh sách dữ liệu.
•    Quản lý các chú thích.
•    Theo dõi và quản lý các thay đổi của đồng nghiệp.
•    Bảo vệ các sổ tính và bảng tính.
•    Cấp quyền các sổ tính.
•    Lưu sổ tính thành trag web.


Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN