Tin tức

Khóa học 50124A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 2

02/07/2012

Về khóa học:

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên kỹ năng tạo và làm việc trên sổ tính một cách hiệu quả. Khóa học được thiết kế dành cho các học viên mong muốn có kỹ năng mức trung cấp làm việc với Microsoft Office Excel 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Tổng hợp dữ liệu phù hợp với các điều kiện.
•    Tìm kiếm và khắc phục các lỗi tĩnh toán.
•    Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị của chúng.
•    Tùy chỉnh cách hiển thị biểu đồ.
•    Tìm xu hướng trong dữ liệu.
•    In biểu đồ.
•    Thêm ảnh vào trong các bảng tính.
•    Tạo lược đồ sử dụng SmartArt.
•    Định nghĩa tập giá trị đúng cho dãy các ô.
•    Giới hạnh dữ liệu hiển thị trên màn hình.
•    Thao tác với danh sách dữ liệu.
•    Sắp xếp danh sách dữ liệu.
•    Tổ chức dữ liệu theo từng cấp độ.
•    Tìm kiếm thông tin trong danh sách dữ liệu.
•    Sử dụng danh sách dữ liệu như các mẫu danh sách khác.
•    In danh sách dữ liệu.
•    In từng phần danh sách dữ liệu.
•    Liên kết dữ liệu trong các bảng tính và sổ tính khác.
•    Kết hợp nhiều tập dẽ liệu vào một sổ tính đơn.
•    Nhóm tập dữ liệu.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Tính toán và định  dạng


Các bài học:

•    Tổng hợp dữ liệu phù hợp với các điều kiện.
•    Tìm kiếm và khắc phục các lỗi tĩnh toán.
•    Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị của chúng.

Bài 2: Tìm hiểu về biểu đồ và đồ họa

Các bài học

•    Tùy chỉnh cách hiển thị biểu đồ.
•    Tìm xu hướng trong dữ liệu.
•    In biểu đồ.
•    Thêm ảnh vào trong các bảng tính.
•    Tạo lược đồ sử dụng SmartArt.

Bài 3: Làm việc với danh sách dữ liệu

Các bài học

•    Định nghĩa tập giá trị đúng cho dãy các ô.
•    Giới hạnh dữ liệu hiển thị trên màn hình.
•    Thao tác với danh sách dữ liệu.
•    Sắp xếp danh sách dữ liệu.

Bài 4: Tìm hiểu thêm về danh sách dữ liệu

Các bài học:

•    Tổ chức dữ liệu theo từng cấp độ.
•    Tìm kiếm thông tin trong danh sách dữ liệu.
•    Sử dụng danh sách dữ liệu như các mẫu danh sách khác.
•    In danh sách dữ liệu.
•    In từng phần danh sách dữ liệu.

Bài 5: Làm việc với nhiều nguồn dữ liệu

Các bài học:

•    Liên kết dữ liệu trong các bảng tính và sổ tính khác.
•    Kết hợp nhiều tập dẽ liệu vào một sổ tính đơn.
•    Nhóm tập dữ liệu.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN