Tin tức

Các phím tắt thường sử dụng trong Office


Phím tắt trong các ứng dụng của Office là một trong những tính năng hữu ích nhất, giúp cho người sử dụng có thể  thao tác nhanh hơn. Sau đây là một số phím tắt được sử dụng nhiều nhất,và phổ biến.


Hình ảnh minh họa

  1. Các phím tắt trong Excel

F2

Sửa nội dung thông tin trong ô

Ctrl-1

Mở hộp thoại định dạng ô ( Format | Cell )

Ctrl-Page Up

Tiến lên 1 sheet (Sheet 1 sang Sheet 2)

Ctrl-Page Down

Lùi về 1 sheet (Sheet 3 về Sheet 2)

Ctrl-Shift-"

Sao chép dữ liệu từ ô ngay phía trên ô hiện thời

Ctrl-'

Sao chép công thức từ ô ngay phía trên ô hiện thời

Ctrl-$

Chuyển định dạng ô hiện thời sang định dạng tiền tệ với 2 con số sau dấu phẩy

Alt-Enter

Xuống dòng trong một ô.


2: Các phím tắt trong WordCtrl + N

tạo mới một tài liệu

Ctrl + O

mở tài liệu

Ctrl + S

Lưu tài liệu

Ctrl + C

sao chép văn bản

Ctrl + X

cắt nội dung đang chọn

Ctrl + V

dán văn bản

Ctrl + F

bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H

bật hộp thoại thay thế

Ctrl + P

Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + Z

hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng

Ctrl + Y

phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z


Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4

đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word


Ctrl + B

Định dạng in đậm


Ctrl + D

Mở hộp thoại định dạng font chữ


Ctrl + I

Định dạng in nghiêng.


Ctrl + U

Định dạng gạch chân


Ctrl + E

Canh giữa đoạn văn bản đang chọn


Ctrl + Shift + =

Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3

Ctrl + =.

Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O

Ctrl + J

Canh đều đoạn văn bản đang chọnCtrl + L

Canh trái đoạnvăn bản đang chọn


Ctrl + R

Canh phải đoạn văn bản đang chọn


Ctrl + M

Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản


Ctrl + Shift + M

Xóa định dạng thụt đầu dòng


Ctrl + T

Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản


Ctrl + Shift + T

Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Q

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Shift + -->

chọn một ký tự phía sau


Shift + <--

chọn một ký tự phía trước


Ctrl + Shift + -->

chọn một ký tự phía sau

Shift + ­

chọn một hàng phía trên


Shift + (mủi tên xuống)

chọn một hàng phía dưới


Ctrl + A

chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng


Backspace (-->)

xóa một ký tự phía trước.


Ctrl + Backspace (<--)

xóa một từ phía trước.3:   Các phím tắt trong POWERPOINT

Di chuyền trên màn hình thiết kế

F6 di chuyển theo kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View.

Shift + F6 di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View.

Ctrl + Shift + Tab chuyển đổi qua lại giữa 2 thẻ Slides và Outline trong chế độ Normal View.

Tạo mới và chỉnh sửa Slideshow

Ctrl + N tạo mới một trình chiếu

Ctrl + M tạo mới một trang trình chiếu (Slide).

Ctrl + D tạo một bảng copy của trang trình chiếu đang chọn.

Ctrl + O mở một trình chiếu.

Ctrl + W đóng một trình chiếu.

Ctrl + P in một trình chiếu.

Ctrl + S lưu một trình chiếu.

F5 chạy trình chiếu.

Alt + F4 thoát khỏi PowerPoint

Ctrl + F tìm kiếm

Ctrl + H thay thế

Ctrl + K chèn một siêu liên kết.

F7 kiểm tra chính tả

ESC thoát khỏi một hành động trên menu hoặc hộp thoại.

Ctrl + Z trở về lệnh trước.

Ctrl + Y phục hồi tình trạng trước khi thực hiện Ctrl + Z.

làm việc với Outline

Alt + Shift + tăng cấp một đoạn

Alt + Shift + –> giảm cấp một đoạn

Alt + Shift + Up di chuyển các đoạn đang chọn lên trên.

Alt + Shift + Down di chuyển các đoạn đang chọn xuống dưới.

Alt + Shift + dấu cộng: sổ nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide.

Alt + Shift + dấu trừ thu gọn nội dung bên dưới các tiêu đề trong mỗi slide.

Alt + Shift + A mở rộng để hiển thị tất cả các nội dung và tiêu đề.

làm việc với các đối tượng đồ họa

Alt + U chọn một hình có sẵn Autoshaps trong thanh công cụ Drawings.

Ctrl + Enter vẽ hình vào trong slide.

Ctrl + Shift + G nhóm các đối tượng đồ họa đang chọn thành một nhóm.

Ctrl + Shift + H phân rã một nhóm.

Shift + F9 ẩn / hiện thị đường kẻ ô dạng lưới trên màn hình thiết kế Slide.

Alt + F9 ẩn / hiện đường kẻ ngang và dọc định vị trên Slide.

Ctrl + G thiết lập giá trị khác cho đường lưới và đường định vị trên slide.

Ctrl + Shift + C  sao chép định dạng một đối tượng.

Ctrl + Shift + V dán sao chép định dạng vào đối tượng đang chọn.

Chọn văn bản hoặc 1 đối tượng

Shift + –> chọn một ký tự phía sau.

Shift + chọn một ký tự phía trước.

Ctrl + Shift + –> chọn một từ phía sau.

Ctrl + Shift + chọn một từ phía trước.

Shift + ­  chọn một hàng phía trên.

Shift + ¯  chọn một hàng phía dưới.

Ctrl + A chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí con trỏ đang đứng.

Xóa văn bản hoặc các đối tượng.

Backspace (¬) xóa một ký tự phía trước.

Delete xóa một ký tự phía sau con trỏ hoặc các đối tượng đang chọn.

Ctrl + Backspace (¬) xóa một từ phía trước.

Ctrl + Delete xóa một từ phía sau.