Đào tạo Microsoft Office

Khóa học 50125A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50125A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan cũng như các tính năng và chức năng nâng cao về Microsoft Office Excel 2007. Khóa học này thiết kế dành cho các học viên muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng ...

chi tiết »

Khóa học 50124A:  Học Microsoft Office Excel 2007 từng bước-cấp độ 2

Khóa học 50124A: Học Microsoft Office Excel 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên kỹ năng tạo và làm việc trên sổ tính một cách hiệu quả. Khóa học được thiết kế dành cho các học viên mong muốn có kỹ năng mức trung cấp làm việc với ...

chi tiết »

Khóa học 50126A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 1

Khóa học 50126A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012

Khóa học 1 ngày này giới thiệu cho các học viên về tổng quan các tính năng và chức năng của Microsoft Office Word 2007. Khóa học được thiết kế dành cho những người mới bắt đầu học Microsoft Office ...

chi tiết »

Khóa học 50128A:  Học Microsoft Office Word 2007 từng bước-cấp độ 3

Khóa học 50128A: Học Microsoft Office Word 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 02/07/2012

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên tổng quan và nhiều tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office Word 2007. Khóa học được thiết kế dành cho những người muốn tìm hiểu các kỹ năng nâng cao ...

chi tiết »

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 1

Khóa học 50129A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học bao gồm 1 ngày, cung cấp cho học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Office PowerPoint 2007.

chi tiết »

Khóa học 50130A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50130A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng xây dựng bài thuyết trình với yêu cầu chuyên nghiệp và phức tạp trong Microsoft Office PowerPoint 2007.

chi tiết »

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng bước- cấp độ 3

Khóa học 50131A: Học Microsoft Office PowerPoint 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 1 ngày cung cấp cho học viên các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Office PowerPoint 2007.

chi tiết »

Khóa học 50132A: Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước-Cấp độ 1

Khóa học 50132A: Học Microsoft Office Outlook 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 1 ngày giới thiệu tới các học viên các tính năng và chức năng của Microsoft Office Outlook 2007.

chi tiết »

Khóa học 50133A:Học Microsoft Office Outlook 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50133A:Học Microsoft Office Outlook 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 1 ngày cung cấp cho các học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, lịch làm việc, và các liên lạc trong Outlook 2007

chi tiết »

Khóa học 50135A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 1

Khóa học 50135A: Học Microsoft Office Access 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 2 ngày giới thiệu cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Office Access 2007.

chi tiết »

Khóa học 50136A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 2

Khóa học 50136A: Học Microsoft Office Access 2007 từng ...

Đào tạo Microsoft Office - 30/06/2012

Khóa học 2 ngày cung cấp cho học viên chuyên sâu thêm về tính năng và chức năng phức hợp của Microsoft Office Access 2007.

chi tiết »

Các phím tắt thường sử dụng trong Office

Các phím tắt thường sử dụng trong Office

Đào tạo Microsoft Office -

Phím tắt trong các ứng dụng của Office là một trong những tính năng hữu ích nhất, giúp cho người sử dụng có thể thao tác nhanh hơn. Sau đây là một số phím tắt được sử dụng nhiều nhất,và phổ biến.

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2