Đào tạo Microsoft Office

Khóa học ES50537: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 3

Khóa học ES50537: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013

Khóa học này trang bị cho học viên các kỹ năng nâng cao về quản lý e-mail, cộng tác với đồng nghiệp và cách tùy chỉnh giao diện Microsoft Outlook 2013. Khóa học được thiết kế hướng tới các học viên ...

chi tiết »

Khóa học ES50536: Học Microsoft Outlook 2013,  Cấp độ 2

Khóa học ES50536: Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng nâng cao hơn cho việc quản lý e-mail, lịch làm việc và thông tin liên lạc trong Microsoft Outlook 2013. Khóa học được xây dựng định hướng tới các học ...

chi tiết »

 Khóa học ES50535 : Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 1

Khóa học ES50535 : Học Microsoft Outlook 2013, Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 17/10/2013

Khóa học này trang bị cho học viên kiến thức tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Outlook 2013. Khóa học được thiết kế định hướng tới những những học viên làm việc với thông tin muốn ...

chi tiết »

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Khóa học ES50540: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học hày hướng dẫn các học viên những tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »

 Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Khóa học ES50539: Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học này cung cấp cho các học viên các trải nghiệm khi làm việc với các đối tượng hình ảnh trong việc xây dựng các bài thuyết trình trong Microsoft Office PowerPoint 2013.

chi tiết »

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Khóa học ES50538:Học Microsoft PowerPoint 2013, Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học này cung cấp cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft PowerPoint 2013.

chi tiết »

Khóa học ES50534: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 3

Khóa học ES50534: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên kiến thức về các tính năng và chức năng nâng cao của Microsoft Access 2010.

chi tiết »

Khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2

Khóa học ES50533: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học này trang bị cho các học viên kiến thức tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010 ở cấp độ 2, với khóa học này các học viên sẽ tìm hiểu về cách tùy chỉnh các đối ...

chi tiết »

Khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1

Khóa học: ES50532: Học Microsoft Access 2010 Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 16/10/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên tổng quan về những tính năng và chức năng của Microsoft Access 2010.

chi tiết »

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES60546: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Khóa học này với thời lượng 1 ngày, cung cấp cho học viên những kỹ năng để phân tích các tập dữ liệu và tìm các giải pháp tối ưu cho bài toán, nắm chắc công cụ và thực hiện tạo các báo cáo động bằng ...

chi tiết »

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES60545: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Yêu cầu đối với học viên trong khóa học này cần có kiến thức cơ bản về bảng tính, hoặc đã từng làm việc với microsoft excel ở mức cơ bản muốn khám phá các tiện ích mới trong phiên bản Microsoft Excel ...

chi tiết »

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES60544: Microsoft Office Excel 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Với khóa học 1 ngày này các bạn học viên sẽ được tìm hiểu tổng quan về các tính năng và chức năng của Microsoft Excel 2013 đồng thời chia sẻ với các học viên những kỹ năng hiệu quả trong việc sử dụng ...

chi tiết »

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Khóa học ES50543: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 3

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Khóa học một ngày này giới thiệu cho các bạn tổng quan và cách thức làm việc với các chức năng nâng cao trong Micrososoft Word 2013, trên cơ sở đó bạn có thể phát triển các kỹ năng làm việc chuyên ...

chi tiết »

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Khóa học ES50542: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 2

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên củng cố các cách làm việc hiệu quả trên môi trường Microsoft Word 2013 đồng thời giới thiệu các công cụ để học viên có thể làm tạo và quản lý các đối tượng văn bản ...

chi tiết »

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Khóa học ES50541: Microsoft Office Word 2013 - Cấp độ 1

Đào tạo Microsoft Office - 20/06/2013

Khóa học Microsoft Office Word 2013 này là khóa học mới giúp các học viên làm quen với một chương trình office mới nhất của microsoft, cung cấp cho bạn nhiều công cụ để bạn làm việc một cách hiệu quả ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2