Tin tức

Yêu cầu hệ thống chon SharePoint 2013

31/05/2013

Trước khi cài đặt SharePoint 2013, bạn phải chắc chắn rằng đã cài đặt tất cả phần cứng và phần mềm cần thiết. Để lên kế hoạch triển khai sharepoint 2013, bạn phải hiểu được mức độ hỗ trợ được cung cấp cho các trình duyệt web mà bạn sẽ sử dụng trong môi trường làm việc của bạn và làm thế nào hỗ trợ cho các phiên bản IP 4 và 6 được thực hiện trong SharePoint 2013. Bạn cũng phải hiểu và hạn chế chiều dài đường dẫn URL trong SharePoint 2013.

Các liên kết sau đây giúp bạn chuẩn bị cho việc cài đặt của SharePoint 2013 bằng cách cung cấp thông tin về các điều kiện tiên quyết mà bạn phải có để chạy SharePoint 2013.


Nội dung

Mô tả

Yêu cầu phần cứng và phần mềm cho  SharePoint 2013

Mô tả yêu cầu phần cứng và phần mềm bạn phải đáp ứng để cài đặt SharePoint 2013.

Yêu cầu phần mềm cho business intelligence trong SharePoint Server 2013

Liệt kê các phần mềm yêu cầu tối thiểu để chạy tính năng Business Intelligence SharePoint Server 2013 bao gồm PowerPivot cho SharePoint SQL Server 2012 Reporting Services cho SharePoint, Power View SharePoint, Excel Services, dịch vụ PerformancePoint và Visio.

Kết hoạch hỗ trợ trình duyệ trong SharePoint 2013

Mô tả mức độ hỗ trợ cho các trình duyệt web để sử dụng với SharePoint 2013.

 Giới hạn chiều dài đường dẫn URL (SharePoint 2013 Preview)

Mô tả  rõ độ dài đường dẫn và giới hạn ký tự  trong SharePoint 2013, Internet Explorer 7 và Internet Explorer 8 mà bạn nên lưu ý khi lập kế hoạch các trang web, điều hướng và cấu trúc.

Hỗ trợ các loại địa chỉ IP trong SharePoint 2013

Mô tả SharePoint 2013 hỗ trợ cho IP phiên bản 4 (IPv4) và IP phiên bản 6 (IPv6).

Ranh giới phần mềm và các giới hạn cho SharePoint 2013

Đây là bài viết cung cấp điểm khởi đầu cho kế hoạch hiệu năng và khả năng SharePoint Server 2013 farm, bao gồm các kết quả kiểm thử về hiệu năng chấp nhận được.

Khả năng quản lý và kích thước tổng quan cho SharePoint Server 2013

Bài viết này hướng dẫn bạn thông qua các khái niệm liên quan đến khả năng quản lý và độ lớn SharePoint Server 2013 Farm, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quan của quá trình lập kế hoạch.


Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint 1013 đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam