Tin tức

Triển khai các tài khoản quản trị và dịch vụ ban đầu trong SharePoint 2013

31/05/2013

Bài viết này cung cấp thông tin về các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu để bắt đầu triển khai SharePoint 2013. Tài khoản bổ sung và các điều khoản được yêu cầu phải thực hiện đầy đủ tất cả các khía cạnh của một Farm.

Tài khoản theo yêu cầu:


Để triển khai SharePoint 2013 trên một hệ thống máy chủ, bạn phải cung cấp thông tin cho các tài khoản khác nhau. Bảng dưới đây mô tả các tài khoản được sử dụng để cài đặt và cấu hình SharePoint 2013.

Tài khoản

Mục đích

Các yêu cầu

Tài khoản dịch vụ SQL Server

Tài khoản dịch vụ SQL Server được sử dụng để chạy SQL Server. Đây là tài khoản dịch vụ cho các dịch vụ SQL Server sau đây:

·    MSSQLSERVER

·    SQLSERVERAGENT

Nếu bạn không sử dụng thể hiện (instance) SQL mặc định, trong giao diện điều khiển  dịch vụ Windows, các dịch vụ này sẽ được hiển thị như sau:

·    MSSQL<tên Instance>

·    SQLAgent<tên Instance>

Sử dụng một tài khoản Local System hoặc tài khoản người dùng domain.

 

Nếu bạn có kế hoạch để sao lưu hoặc khôi phục lại từ một nguồn dữ liệu bên ngoài, quyền truy cập vào nguồn bên ngoài phải được cấp cho các tài khoản thích hợp. Nếu bạn sử dụng một tài khoản người dùng vùng cho tài khoản dịch vụ SQL Server, cấp quyền truy cập tài khoản người dùng vùng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Network Service hoặc tài khoản Local System, cấp quyền truy cập vào nguồn bên ngoài cho tài khoản máy

 

(<domain_name>\<SQL_hostname>).

Tên thể hiện là tùy ý và được tạo khi  SQL Server được cài đặt.

Tài khoản người dùng cài đặt  

Tài khoản người dùng cài đặt được sử dụng để chạy:

·    Cài đặt

·    Chạy SharePoint Products Configuration Wizard

·    Tài khoản người dùng vùng (domain).

·    Là thành viên nhóm Administrators trên từng máy chủ chạy  Setup.

·    Có quyền Login vào SQL Server trên máy chủ SQL Server.

·    Thành viên của  các role dưới đây trong SQL:

o  securityadmin fixed server role

o  dbcreator fixed server role

Nếu bạn chạy lệnh Windows PowerShell có ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu, tài khoản này phải là thành viên của the role db_owner trong cơ sở dữ liệu

 Tài khoản Server farm hoặc tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu  

Tài khoản Server Farm được sử dụng để thực hiện các công việc sau đây:

·    Cấu hình và quản lý Server Farm.

  • Sử dụng để cấu hình định danh application pool cho  SharePoint Central Administration

·    Chạy Microsoft SharePoint Foundation Workflow Timer Service.

·    Tài khoản người dùng vùng.

Additional permissions are automatically granted for the server farm account on Web servers and application servers that are joined to a server farm.

The server farm account is automatically added as a SQL Server login on the computer that runs SQL Server. The account is added to the following SQL Server security roles:

Việc thêm các quyền sẽ được tự động cấp cho các tài khoản hệ thống máy chủ trên máy chủ web và máy chủ ứng dụng được trong hệ thống Server Farm.

Các tài khoản Server Farm sẽ tự động được quyền đăng nhập SQL Server các máy chủ chạy SQL Server. Các tài khoản được thêm vào Server security Role sau đây SQL Server:

·    dbcreator 

·    securityadmin 

·    db_ownerQuý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint 1013 đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint.

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam