Tin tức

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

11/10/2012

Tổng quan về triển khai SharePoint Server 2010

Phần này sẽ mô tả một cách  tổng quan về triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 mô hình Farm. Mặc dù mô hình triển khai Farm sẽ thay đổi theo mức độ phức tạp và quy mô, việc kết hợp lập kế hoạch cẩn thận và triển khai theo từng giai đoạn bao gồm các thử nghiệm và đánh giá liên tục sẽ làm giảm đáng kể các rủi ro có thể phát sinh.

Các khái niệm

Kết quả phù hợp về  tính linh hoạt cũng như sự đa dạng của SharePoint Server cũng tạo nên mức độ phức tạp xung quanh việc cài đặt và cấu hình SharePoint Server một cách chính xác. Việc nắm bắt cơ bản về các thành phần trong cấu trúc của một môi trường SharePoint Server là cần thiết để triển khai hệ thống SharePoint Server 2010 một cách chính xác:

Server Farm: Các thành phần ở mức cao nhất của một thiết kế kiến trúc hợp lý cho SharePoint Server.
Web application (ứng dụng web): Một IIS Web site được tạo và  sử dụng bởi SharePoint Server 2010.
Content database (Cơ sở dữ liệu nội dung): Cung cấp nội dung lưu trữ ứng dụng Web. Có thể tách nội dung thành nhiều cơ sở dữ liệu nội dung ở cấp độ site collection.
Site Collection (tập trang web): Một tập hợp những trang web có cùng một chủ sở hữu và các thiết lập quản lý chia sẻ.
Site: Một hoặc nhiều trang web liên quan và các mục khác nhau (chẳng hạn như danh sách, thư viện, và các thư viện tài liệu) được lưu trữ bên trong một Site Collection.

Ngoài việc hiểu biết các cấu phần của một môi trường SharePoint Server và làm thế nào họ có được cấu hình cho giải pháp của bạn, bạn phải xem xét các yếu tố bổ sung sau đây: vật lý kiến trúc, lắp đặt và cấu hình, và các giai đoạn khác nhau của việc triển khai.

Kiến trúc vật lý

Kiến trúc vật lý bao gồm một hoặc nhiều máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng, cho phép thực hiện các kiến trúc hợp lý cho giải pháp SharePoint Server. Kiến trúc vật lý thường được mô tả theo hai cách: Theo kích cỡ (độ lớn) và theo cấu trúc liên kết. Kích cỡ, có thể đánh giá bằng nhiều cách, chẳng hạn như số lượng người dùng hoặc số lượng tài liệu, được sử dụng để phân loại một Farm nhỏ, vừa hay lớn. Topology sử dụng ý tưởng lớp hoặc nhóm máy chủ nhằm xác định sự sắp xếp hợp lý các máy chủ trong farm.

Về kích cỡ


Khái niệm kích cỡ nhằm thể hiện số lượng người sử dụng và số lượng các nội dung trên cơ sở đó làm biện pháp cơ bản để cho biết một farm là nhỏ, vừa và lớn:

Một farm nhỏ (small farm) thường bao gồm ít nhất hai máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu. Một số máy chủ Web lưu trữ các trang web Quản trị và xử lý thêm nhiệm vụ liên quan đến nội dung cho người sử dụng.

giải pháp sharepoint
Mô hình Small Farm
Farm nhỏ có thể mở rộng thành ba tầng bằng cách sử dụng một máy chủ ứng dụng chuyên dụng nhằm đáp ứng  với số lượng người dùng, số lượng của các nội dung, và số lượng của các dịch vụ được yêu cầu.

Một farm tầm trung (medium farm) thường bao gồm hai hoặc nhiều máy chủ Web, hai máy chủ ứng  dụng, và nhiều hơn một máy chủ cơ sở dữ liệu. Chúng tôi khuyên nên bắt đầu với cấu hình trước đó và sau đó mở rộng ra để thích ứng với khối lượng công việc được đặt trên các máy chủ.

giải pháp sharepoint

 
Mô hình medium farm
Trong kịch bản dịch vụ được biết là sử dụng một số lượng không cân xứng của nguồn tài nguyên, bạn có thể xây dựng tầng ứng dụng (application). Hiệu suất dữ liệu sẽ chỉ ra những dịch vụ mà bạn nên xem xét vấn đề tải của một máy chủ chuyên dụng.

Một farm lớn (large farm) có thể là kết quả của việc mở rộng mộ farm trung bình vừa đáp ứng khả năng và yêu cầu thực hiện, hoặc bằng cách thiết kế trước khi được thực hiện một giải pháp SharePoint Server. Môi trường mô hình ba lớp thường sử dụng các máy chủ chuyên dụng trên tất cả các tầng. Ngoài ra, những máy chủ thường được bố trí theo vai trò của chúng trong mô hình farm. Ví dụ, tất cả các dịch vụ liên quan đến khách hàng có thể được nhóm lại vào một hoặc hai máy chủ và sau đó mở rộng ra bằng cách thêm các máy chủ vào nhóm này là cần thiết để đáp ứng nhu cầu người sử dụng cho các dịch vụ này.
 

giải pháp sharepoint
Mô hình large farm
Lưu ý: Các khuyến nghị cho việc nhân rộng Farm là để nhóm các dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu với các đặc tính hiệu suất tương tự lên các máy chủ chuyên dụng, sau đó mở rộng các máy chủ thành một nhóm. Trong môi trường lớn, các nhóm cụ thể phát triển một farm phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể cho mỗi dịch vụ trong một farm.

Về cấu trúc liên kết (Topology)

Cấu trúc liên kết sử dụng các tầng làm mô hình để sắp xếp một cách hợp lý các máy chủ farm theo các thành phần với vai trò của chúng trong một farm. Một farm SharePoint Server được triển khai trên một, hai, hoặc ba tầng, như sau:

• Trong mô hình triển khai đơn tầng, SharePoint Server và máy chủ cơ sở dữ liệu được cài đặt trên một máy tính.

• Trong mô hình triển khai hai cấp, các thành phần SharePoint Server và cơ sở dữ liệu được cài đặt trên các máy chủ riêng biệt. Đây là mô hình triển khai những gì được gọi là một trang trại nhỏ. Các máy chủ web front-end là lớp đầu tiên và máy chủ cơ sở dữ liệu nằm trên tầng thứ hai. Theo đó tầng đầu tiên được biết đến như là tầng Web. Các máy chủ cơ sở dữ liệu được gọi là lớp cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu back-end.

• Trong mô hình triển khai ba lớp, các máy chủ web front-end trên tầng đầu tiên, các máy chủ ứng dụng trên tầng thứ hai, được biết đến như là tầng ứng dụng (application), và máy chủ cơ sở dữ liệu nằm trên tầng thứ ba. Mô hình triển khai ba tầng được sử dụng cho các Farm vừa và lớn.

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN