Tin tức

Tìm hiểu về các tính năng mới trong SharePoint 2013

26/01/2013

Tìm hiểu về tính năng mới và chức năng trong SharePoint 2013, bao gồm cả các mô hình ứng dụng đám mây, công cụ phát triển, nền tảng, ứng dụng điện thoại di động, và nhiều hơn nữa.

Mô hình ứng dụng điện toán đám mây.


SharePoint 2013giới thiệu một mô hình ứng dụng đám mây mà cho phép bạn tạo ra các ứng dụng.Các ứng dụng cho SharePoint tự chứa phần chức năng mở rộng khả năng của một trang web SharePoint. Một ứng dụng có thể bao gồm các thành phần SharePoint chẳng hạn như danh sách, quy trình công việc, và trang web, nhưng nó cũng có thể là một ứng dụng web từ xa và các dữ liệu từ xa trong SharePoint. Một ứng dụng có ít hoặc không có phụ thuộc vào bất kỳ phần mềm nào khác trên thiết bị hoặc nền tảng nơi mà nó được cài đặt, khác hơn so với những gì được xây dựngvào nền tảng. Đặc tính này cho phép các ứng dụng được cài đặt đơn giản và gỡ bỏ cài đặt sạch sẽ. Tất cả tùy chỉnh logic chuyển "lên" để các cloud hoặc "xuống" cho các máy trạm. Ngoài ra, SharePoint 2013 giới thiệu một mô hình chuyển giao sáng tạo cho các ứng dụng cho SharePoint bao gồm các thành phần như Store SharePoint và App Catalog.

    

Lập trình bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn web


SharePoint 2013 làm cho nó dễ dàng cho bất kỳ nhà phát triểnweb, bao gồm cả những người làm việc trên nền tảng không phải của Microsoft, đểtạo ra giải pháp SharePoint. Điều gì làm ra điều này, có thể là SharePoint 2013dựa trên các tiêu chuẩn web phổ biến như HTML, CSS, và JavaScript. Hơn nữa,thực hiện dựa trên thiết lập giao thức như giao thức mở dữ liệu (OData) vàOAuth.

      

Công cụ phát triển


Phiên bản hiện tại phản ánh các bước tiến lớn trong tối ưuhóa các công cụ phát triển sẵn có như Visual Studio và SharePoint Designer,ngoài việc cung cấp phiên bản mới được phát triển dựa trên web công cụ"Napa" Office 365 phát triển công cụ để phát triển các ứng dụng. Hệthống nhất dự án mới trong Visual Studio cho phép bạn phát triển các ứng dụngcho SharePoint, ứng dụng văn phòng, các ứng dụng cho SharePoint bao gồm các ứngdụng văn phòng, hoặc ứng dụng cho các văn phòng được tổ chức bởi SharePoint.Ngoài các dự án SharePoint mẫu được cung cấp trong phiên bản trước, VisualStudio 2012 bây giờ bao gồm một mẫu dự án ứng dụng mới trong thư mục ứng dụng,được đặt tên theo ứng dụng SharePoint 2013. Một số đặc tính mới đã được thêmvào các cửa sổ thuộc tính và các thuộc tính trang để hỗ trợ các ứng dụng chocác dự án SharePoint. Cải tiến khác bao gồm hỗ trợ đầy đủ cho sự phát triển sovới các mô hình ứng dụng đám mây, bao gồm cả OData, hỗ trợ OAuth và hỗ trợ đầyđủ cho sự phát triển chống lại nền tảng công việc quản lý khách hàng 1.0

    

Nền tảng cải tiến


Trên quy mô rộng hơn, SharePoint 2013 đã được cải thiện vànâng cao để hỗ trợ mới dựa trên kiến trúc cloud và khuôn khổ phát triển ứngdụng điều khiển. Từ API SharePoint ở mức thấp nhất để kết nối đến mạng truyềnthông xã hội hội, SharePoint 2013 thiết kế và thực hiện để hỗ trợ phát triểnứng dụng phong phú. Ngoài việc sử dụng REST cho các dịch vụ web, có một API mớirộng cho cả máy chủ và máy khách. 

      

Diđộng


Với SharePoint 2013, bạn có thể kết hợp các ứng dụng WindowsPhone 7 với SharePoint trên cơ sở dịch vụ và các ứng dụng, hoặc với các dịch vụSharePoint từ xa và các ứng dụng chạy trong cloud (chẳng hạn như những người sửdụng SharePoint Online), để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ mở rộng chức năng vượtra ngoài truyền thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay và vào một môitrường thực sự di động và có thể truy cập nhiều hơn nữa. Sử dụng các tính năngdi động mới trong SharePoint 2013 được xây dựng trên hiện tại Microsoft công cụvà công nghệ, chẳng hạn như SharePoint, Windows Phone 7, Visual Studio, vàMicrosoft Silverlight. Bạn có thể tạo SharePoint cung cấp điện thoại di độngứng dụng cho việc sử dụng SharePoint điện thoại ứng dụng thuật sĩ mẫu mới trongVisual Studio, cho phép bạn tạo các ứng dụng dựa trên danh sách đơn giản củađiện thoại di động Windows Phone. Bạn có thể tích hợp các tính năng mới đượcgiới thiệu vào năm 2013 SharePoint, chẳng hạn như các Geolocation  đẩy cácthông báo từ SharePoint Server, vào ứng dụng điện thoại di động của bạn.
    

Mạng xã hội


Tính năng mới và cải thiện làm cho nó dễ dàng cho người dùngđể giao tiếp, trao đổi thông tin. Các cải tiến của trang xã hội nguồn cấp dữliệu giúp người dùng giữ nội dung mà họ quan tâm. Các tính năng trang web cộngđồng mới cung cấp các tính năng phong phú cho phép người dùng dễ dàng tìm thấyvà chia sẻ thông tin và tìm thấy những người có quyền lợi tương tự
      

Tìm kiếm


Chức năng tìm kiếmtrong SharePoint 2013 bao gồm nhiều cải tiến, nội dung tuỳ chỉnh với các dịchvụ web làm giàu nội dung, và khuôn khổ mới để trình bày các loại kết quả tìmkiếm. Ngoài ra, đã có đáng kể cải tiến thực hiện ngôn ngữ truy vấn từ khóa(KQL).

    

Quy trình công việc


Workflow Manager Client 1.0 là một Workflow thiết kế lạicơ sở hạ tầng được xây dựng trên Windows Workflow Foundation 4 mang lại sứcmạnh mới và tính linh hoạt cho  SharePoint2013.  SharePoint Designer 2013 cho phépmột người dùng có thể dễ dàng tạo ra các workflow, và một tập tính năng mới củaVisual Studio 2012 cho phép các nhà phát triển xây dựng các workflow phức tạp .Ngoài ra, quy trình công việc thực hiện trong các cloud, không phải trongSharePoint, cung cấp tính linh hoạt rất lớn trong việc thiết kế các ứng dụngdựa trên quy trình làm việc cho SharePoint

      

Quản lý nội dung doanh nghiệp


Với SharePoint 2013, bây giờ bạn có thể sử dụng .NET client, Silverlight, Windows Phone và hàm JavaScript, bên cạnh bộ .NET server managedAPIs, để tuỳ chỉnh quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM). 

      

Business Connectivity Services


(BCS) cho phépSharePoint truy cập dữ liệu từ hệ thống dữ liệu bên ngoài như SAP, ERP, CRM,ngoài các ứng dụng dữ liệu theo định hướng tiếp xúc thông qua dịch vụ WCF hoặchai điểm cuối của OData. BCS trong SharePoint 2013 đã được cải thiện và nângcao, bao gồm kết nối  OData, external events, external data in apps, , lọc và phân loại, hỗ trợ REST…

      

Dịch vụ ứng dụng


SharePoint Server 2013 bao gồm một số dịch vụ để làm việc vớidữ liệu trong các trang web SharePoint. Dịch vụ mới của sharepoint là MachineTranslation Service, có thể dịch trang web, tài liệu và streams, hỗtrợ đa ngôn ngữ. SharePoint Server 2013 cũng bao gồm các Access Servicesvà một mô hình truy cập dữ liệu mới. Để chuyển đổi tập tin và streams ,SharePoint Server 2013 có  Word Automation Services and PowerPointAutomation Services (một tính năng mới cho SharePoint). SharePoint cũngcung cấp các công cụ phân tích dữ liệu, như PerformancePoint và Visio, cho phépkinh doanh thông minh, và tính năng mới mạnh mẽ trong Excel Services

      

ESVN công ty thiết kế web -  Dịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phi,  Hoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp
Công ty  Cổ phần Eastern Sun Việt Nam