Tin tức

Tạo Custom Webpart trong Sharepoint 2013

19/03/2013

Tạo Custom Webparttrong Sharepoint 2013

Tạo một Visual Webpart trong Sharepoint 2013 là khác so với những gì có sẵn trong Sharepoint 2010. Trong Sharepoint 2010 Visual Webpart tạo ra một UserControl  và một tệp Webpart  để định nghĩa thuộc tính chowebpart. Tuy nhiên trong Sharepoint 2013 mẫu Visual Webpart đã thay đổi, cả UserControl và các lớp WebPart đã được gộp lại, ngoài ra với một Visual Webpartcó thể triển khai cả Sandbox và Farm Solution. Trong bài này đưa ra các bước cơbản để tạo ra một webpart và triển khai wsp đến Sharepoint Site 2013

Tạo một  SharePoint2013 Visual WebPart Project.

 

Nhập vào địa chỉ sharepoint site muốn triển khai webpart vàchọn “Deploy as a farn solution”

  Bạn đã có 1 Solution như hình bên dưới

 

 Bạn có thể chèn 1 TextBox vào UserControlVisualWebPart1.ascx và thiết lập giá trị thuộc tính Text trong Page_Load

 

Lưu lại và nhấn vào Start

Bạn mở thư mục \bin\Debug của project

Điều hướng trang web đến  Site Settings ->Solutions và  upload  tệp wsp vào sharepoint site và kiểm traActived

  Bước tiếp theo bạn sẽ thực hiện chèn webpart vừa tạo ratrang web. Bạn vào Site Setting ở góc phải bên trên và chọn “Add Page” để thêmvào 1 trang mới. Trên thanh công cụ phía trên bạn chọn vào Tab Insert và chọn WebPart

 

 Bạn sẽ thấy danh sách các WebPart như hình bên dưới, Chọnwebpart vừa tạo và nhấn Add

 Một webpart đã được chèn vào trang, trang webpart là mộttextbox như đã làm ở bước trên