Tin tức

Cấu hình Template cho Sharepoint 2013 và Office 2013 cho Visual Studio 2012

19/03/2013

Cấu hình Template choSharepoint 2013 và Office 2013 cho Visual Studio 2012

Hiện tại sau khi bạn cài Sharepoint 2013  và Visual Studio 2012 để lập trình, bạn có thể sẽ thấy trong Visual Stuio 2012 không có sẵn các template cho sharepoint2013. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bước để cập nhật các template đó.

Một số ứng dụng bạn cần cài đặt là:

  1. Sharepoint 2013
  2. Visual Studio 2012
  3. Tải về và cài đặt Web Platform Installer 4.0  http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
  4. Chạy ứng dụng Web Platform Install vào tìm kiếm với từ khóa Office
  5. Chọn cài đặt Microsoft Office Developer Tools for Visual Studio 2012

 

  1. Tải về và cài đặt Sharepoint Server 2013 Client Components SDK từ địa chỉ http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30355
  2. Tiếp theo hãy chạy lại Visual Studio 2012