Tin tức

Cài đặt SharePoint 2013 trên Windows Server 2008 R2

19/03/2013

Càiđặt SharePoint 2013 trên Windows Server 2008 R2

  1. Chuẩn bị trước khi cài đặt
  1. Windows Server 2008 R2
  2. SQL Server 2008 R2
  3. Visual Studio Premium 2012
  4. Active directory with domain named SP.
  5. IIS 7.5(Đã tích hợp trên windows server 2008 r2)
  1. Sử dụng 7-zip để giải nén tệp SharePointServer_en-us.img đã tải về ra một thư mục.

Chạy tệp prerequisiteinstaller.exe để cài đặt và cấu hình các thành phần cầnthiết trên windows. Windows có thể phải khởi động lại một vài lần

  1. Tiếp theo bạn chạy tệp setup.exe để tiến hành cài đặt sharepoint

Điền key: NQTMW-K63MQ-39G6H-B2CH9-FRDWJ(dùng thử 180 ngày)

Check đồng ý các chính sách củamicrosoft

Chọn thư mục cài đặt (để mặc định)

Chương trình bắt đầu tự động càiđặt

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt trên bạn check “Run the SharePoint Products configuration Wizard now” và Closeđể chạy chương trình cấu hình sharepoint ngay.

Chọn Yes và Next

Chọn “Create a new server farm” và Next. Ở bước này bạn đang chọn tạo một cơ sở dữ liệu mới cho sharepoint

Nhập và tên sql server, tài khoản và mật khẩu administror

Nhập passphrase 

Nhập lại port cho trang CentralAdministration(Đây là trang quản trị toàn bộ hệ thống sharepoint) hoặc để mặcđịnh sau đó chọn next

Kết thúc cài đặt cấu hình

Hệ thống tự động chạy cấu hình

Cài đặt Sharepoint thành công

ClickFinish. Trang Central Administration sẽ tự động chạy