Tin tức

Cài đặt SharePoint 2013

31/12/2013

Các bài viết TechNet về cách cài đặt và cấu hình SharePoint 2013

Các bài viết dưới đây mô tả về cách cài đặt và cấu hình SharePoint 2013 có sẵn để xem trực tuyến. Người viết cập nhật các bài viết trên cơ sở thông tin mới có sẵn và khi người dùng cung cấp thông tin phản hồi.


                  Ni dung              

Mô tả

Cài đặt SharePoint 2013 trên một máy chủ đơn với SQL Server

Mô t cách cài đặt SharePoint 2013 trên mt máy ch đơn. Trin khai này s dng SQL Server và có th d dàng m rng để to mô hình farm hai hoc ba tng.

Cài đặt  SharePoint 2013 trên một máy chủ đơn với một cơ sở dữ liệu dựng sẵn

Gii thích cách cài đặt SharePoint 2013 trên mt máy ch đơn. Trin khai này s dng SQL Server Express và thường dùng cho vic đánh giá SharePoint 2013.

Cài đặt SharePoint 2013 với nhiều máy chủ cho một farm theo mô hình ba tầng

Mô t cách cài đặt SharePoint 2013 trên nhiu máy ch. Trin khai này s dng SQL Server và kết qu vi mô hình ba tâng cung cp nn tng để thc hin mi gii pháp.

Cài đặt và cấu hình một môi trường ảo hóa cho SharePoint 2013

Bài viết này mô t cách s dng  Windows PowerShell để cài đặt SharePoint 2013 trong mt môi trường Hyper-V.

Cài đặt hoặc gỡ bỏ language packs cho SharePoint 2013

Mô t language packs và cách download, cài đặt và g b chúng.

Thêm web hoặc các máy chủ ứng dụng cho các Farm trong SharePoint 2013

Gii thích cách thêm mt máy ch web hoc máy ch ng dng vào mt Farm. Các th tc trong bài viết này áp dng cho SharePoint 2013 farm vi ít nht hai tng. Không nên dùng cho vic chuyn đổi mt trin khai  máy ch đơn sang farm vi nhiu máy ch.

Thêm một máy chủ cơ sở dữ liệu vào Farm hiện có (SharePoint 2013)

Cung cp thông tin v cách thêm mt máy ch cơ s d liu mi vào farm SharePoint 2013 hin có.

Gở bỏ một máy chủ từ một trong SharePoint 2013

Mô t cách g b mt máy ch web web, máy ch ng dng, hoc mt máy ch cơ s d liu t mt SharePoint 2013 farm.

Gỡ bỏ SharePoint 2013

Mô t cách g b SharePoint 2013 t mt máy tính.

Cài đặt và cấu hình một môi trường ảo hóa cho SharePoint 2013

Tìm hiu v cp phép, các tài khon, các thiết đặt bo mt, và nhng gì bn phi thc hin để chun b môi trường o hóa Windows Server 2008 Hyper-V cho SharePoint 2013.


Quý khách có nhu cầu Đào tạo SharePoint  Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
Hotline: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ và hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, triển khai hệ thống SharePoint, Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam