Tin tức

Các trường hợp triển khai Sharepoint Server 2010

17/10/2012

Phần này mô tả làm thế nào để triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 trên một hoặc nhiều máy chủ để tạo ra topo khác nhau mà có thể sử dụng để thử nghiệm và thực hiện Microsoft SharePoint Server 2010 với các giải pháp ở các giai đoạn khác nhau của vòng đời  triển khai.

  • Triển khai  trên một máy chủ duy nhất với SQL Server (SharePoint Server 2010): phần này  mô tả làm thế nào để cài đặt SharePoint Server 2010 trên một máy chủ duy nhất. Việc triển khai này sử dụng Microsoft SQL Server và có thể dễ dàng được mở rộng cấu trúc liên kết cho farm với hai hoặc ba lớp.
  • Triển khai một máy chủ với một cơ sở dữ liệu dựng sẵn(SharePoint Server 2010): phần này mô tả làm thế nào để cài đặt SharePoint Server 2010 trên một máy chủ duy nhất. Việc triển khai này sử dụng SQL Server Express và trường hợp triển khai này thường được sử dụng để đánh giá SharePoint Server 2010.
  • Nhiều máy chủ với mô hình farm ba lớp (SharePoint Server 2010): Phần này mô tả làm thế nào để cài đặt SharePoint Server 2010 trên nhiều máy chủ. Việc triển khai này sử dụng Microsoft SQL Server với cấu trúc liên kết ba lớp cung cấp nền tảng cho việc thực hiện bất kỳ giải pháp nào.
  • Triển khai nhanh: Với tình huống triển khai trên máy chủ duy nhất trong một môi trường Hyper-V độc lập (SharePoint Server 2010): Phần này  mô tả làm thế nào để sử dụng Windows PowerShell để cài đặt SharePoint Server 2010 trên một máy chủ duy nhất sử dụng hoặc SQL Server Express hoặc Microsoft SQL Server. Việc triển khai sử dụng bao gồm mã lệnh Windows PowerShell để nhanh chóng cài đặt SharePoint Server 2010 trong một môi trường Hyper-V độc lập có thể sử dụng để đánh giá SharePoint Server 2010.
  • Triển khai bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu do người quản trị cơ sở dữ liệu tạo (SharePoint Server 2010): Phần này mô tả làm thế nào để triển khai Microsoft SharePoint Server 2010 trong môi trường farm sử dụng các cơ sở dữ liệu tạo ra bởi DBA.
  • Triển khai trong một môi trường ảo (SharePoint Server 2010):Phần này mô tả hướng dẫn việc triển khai một môi trường ảo.
  • Cài đặt SharePoint Server 2010 bằng cách sử dụng Windows PowerShell:Phần này  giải thích làm thế nào để sử dụng một mô-đun kịch bản để triển khai SharePoint Server 2010.
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam